Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa