Praktické ověření možnosti využití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zjišťování početního stavu spárkaté zvěře z letadla