Blanokřídlí České republiky I. – žahadloví

Blanokřídlí České republiky I. - žahadloví
Titul:: Blanokřídlí České republiky I. - žahadloví
Podtitul:: Blanokřídlí České republiky I. - žahadloví
Vydavatelství:: Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010, v řadě Atlasy
Datum publikace:: 01.01.2010

Blanokřídlí České republiky I. – žahadloví

Blanokřídlí (Hymenoptera) představují s dosud asi 115 000 známými druhy jeden z nejpočetnějších hmyzích řádů. Ve skutečnosti se však jedná jen o malý zlomek skutečného druhového bohatství, které zůstává (a možná i zůstane) nepoznáno. I když je tato skupina hmyzu jak po stránce bionomické, tak i ekonomické velmi významná a v mnohém ohledu i inspirativní, zůstává ve srovnání s některými dalšími hmyzími řády (jmenovitě motýly a brouky) stále poněkud stranou zájmu. Hlavním důvodem je především nedostatek určovacích příruček a atlasů v češtině, které by určitě podnítily vyšší zájem o studium této skupiny hmyzu nejen mezi začínajícími entomology, ale i u amatérů či prostých milovníků přírody.

Cílem prvního dílu z uvažované třídílné řady (předpokládaný druhý díl by měl zahrnout kladélkaté, třetí širopásé) je podat přehled fauny žahadlových blanokřídlých žijících na území České republiky se vztahem k celému středoevropskému regionu. Jsou zde uvedeni zástupci všech čeledí, podčeledí a rodů zjištěných na území České republiky. Výběr druhů zahrnuje jak zástupce běžné a typické, tak i některé druhy méně hojné nebo i vzácné, ale z hlediska bionomie nebo rozšíření zajímavé nebo významné. Každá čeleď a rod jsou celkově charakterizovány morfologicky, bionomicky i ekologicky. Zejména některé významné bionomické nebo ekologické charakteristiky jsou rozvedeny zvlášť formou doplňujících textů a rámečků zasazených do kontextu dané skupiny. V obrazové části je představeno 729 druhů žahadlových blanokřídlých z 20 čeledí. Ve speciální textové části je u každého uvedeného druhu podána odpovídající charakteristika.