Akce provedené v rámci Programů 2020 a 2000 na revíru Nečemice

Datum publikace:

Revír Nečemice patří pro svoji vhodnou geografickou polohu a dobré spojení k celoročně hojně navštěvovaným místům v rámci Lesní správy Žatec. Najdeme tu několik turisticky významných památkových míst: Kounovské kamenné řady, kostel svatého Vojtěcha, zřícenina hradu Pravda, zřetelné valy starého hradiště na Rovinách, zbytky původní vesnice Staré Netluky s tvrzí a táborovou oblast Na letovisku. Proto zde Lesy České republiky, s. p., nechaly v rámci Programů 2020 a staršího programu 2000 zbudovat několik staveb.

 

Kounovské kamenné řady – po vyvolaném jednání v červenci 2005 za účasti Národního památkového ústavu, Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí, a Lesů České republiky, s. p., bylo rozhodnuto o provedení odkácení všech 14 stávajících řad v šířce 4 metrů a odstranění nárostů u významných kamenů Pegas a Gibbon. Toto rozhodnutí bylo následně provedeno z Programu 2000 v letech 2005 až 2007. Po dokončení prací zde byla pro návštěvníky zbudována horská lavice a v roce 2010 dřevěný altán. V roce 2012 byly provedeny sanační práce na kamenných řadách – výřez náletových dřevin, ořez větví ze zasahujících stromů.

Kostel svatého Vojtěcha – zde bylo v rámci Programu 2000 provedeno odkácení okolních stromů, které ohrožovaly střechu kostela i stavbu samotnou. Dále byl proveden výřez dřevin u sousedního prostoru kostela, kde bylo zbudováno odpočinkové místo sestávající z několika lavic, přístřešků a studánky.

Zřícenina hradu Pravda – zásadním se stal rok 2009, kdy zde LČR v rámci programu 2000 začaly s částečnou asanací. Na základě jednání s Městským úřadem Louny, odbor životního prostředí, a Státní památkovou péčí v Ústí nad Labem bylo provedeno pokácení starých a nemocných stromů, které ohrožovaly návštěvníky hradu. Dále bylo provedeno vyklizení sousedícího valu a stávajících zdí od rostoucích stromů a náletových keřů s následným chemickým ošetřením. V sousedství byla vybudována horská lavice sloužící k odpočinku. V roce 2010 byla vybudována nová spojovací lávka a v roce 2011 nový dřevěný altán. Vstup ke hradu byl osazen dvěma informačními tabulemi, kde je stručně popsána známá historie hradu. V roce 2012 bylo provedeno opětovné ošetření hradeb od nežádoucích dřevin. Na cestě vedoucí od hradu přes Kamenný úvoz a po cestě Dálnice na Pravdě byla v roce 2012 vybudována naučné stezka, na níž je nainstalováno 7 informačních tabulí, které návštěvníky seznamují s některými činnostmi, kterými se LČR zabývají i s celkovou charakteristikou podniku. Zhruba v polovině naučné stezky u Čertova kamene byla zbudována studánka nesoucí jeho jméno.

Na revíru byly dále zbudovány další tři horské lavice podél významných turistických tras, a to na parkovišti u Nečemic, U svatého Huberta a památného stromu U dubu. Ten byl navíc označen tabulí „Významný strom LČR“. Další takto označený strom je u hájovny Na rovinách – zde se jedná o památný buk.

Z výše uvedeného je patrné, že se LČR na revíru Nečemice, a nejen na něm, významně věnují činnostem sloužícím návštěvníkům lesa a tím i dobré prezentaci podniku.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód