Bezpečnost osob a majetku na „kraji“ lesa

Datum publikace:

Většina z nás se dívá na les jako na zdroj odpočinku a klidu. Nemálo lidí z tohoto důvodu považuje za velmi romantické bydlení u lesa. Jistě má takovéto bydlení své kouzlo, ale také skrývá starosti a nebezpečí, která si lidé při koupi nemovitosti zpravidla neuvědomují a v budoucnu bývají nemile překvapeni.
bezpecnost-osob-dum-u-les.jpg 

Prvé rozčarování zpravidla přináší skutečnost, že pokud nemáme les na severní straně od domu, tak nám les menší či větší část dne stíní. Následuje zjištění, že prakticky každoročně musíme vyčistit okapové žlaby od listí a jehličí, neboť se nám jinak ucpou. O listí, které je nutné na zahradě shrabávat ani nemluvě. A když přijde silnější vítr, jehož následkem začnou na pozemek, případně i na nemovitost, pokud stojí v těsné blízkosti lesa, padat v lepším případě větve, v horším celé stromy, dojde vlastník takovéto nemovitosti k rozhodnutí, že s tím je třeba něco dělat.  A tak vyrazí na „lesy“ (za revírníkem, na lesní správu), nebo píše přímo na ředitelství.

Následně je velice nemile překvapen, neboť teprve nyní se zpravidla dozví, že dle zákona „jsou vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů (nikoliv revírník, lesní správa či ředitelství lesů), pokud není podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán státní správy lesů. Vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa je povinen provedení opatření strpět“.

Vyřešit si to musí vlastníci sami

Přesto, že ze zákona není povinností LČR řešit tuto situaci, snažíme se vlastníkům nemovitostí v případech, které nejsou technicky náročné, pomoci. Poté, co lesní správa obdrží písemnou žádost vlastníka nemovitosti o řešení situace, jde do terénu věc prověřit místně příslušný revírník. Pokud na místě shledá, že skutečně od některých stromů nebezpečí hrozí, jejich odstraněním lesní správa neporuší žádné ustanovení lesního zákona a jejich pokácení je možné pomocí běžně používaných technologií, tak se lesní správa snaží situaci vyřešit v co nejkratší době.

Bohužel musíme konstatovat, že takových případů je menšina. Ve většině případů je situace taková, že buď ohrožená nemovitost je v těsné blízkosti stromu, nebo plot zahrady je postaven prakticky až ke kmenům stromů, případně v této části zahrady stojí králíkárna, kůlnička nebo něco jiného, takže je ztížen až znemožněn přístup k takovému stromu a už vůbec není možné ho bezpečně pokácet obvyklým způsobem. Tyto stromy je nutné likvidovat postupným odřezáváním od vršku z vysokozdvižné plošiny, nebo v horším případě pomocí specialistů lezců, kteří takto odřezávají strom uvázáni na laně, takže se cena za odstranění nebezpečného stromu může – vzhledem k vysokému riziku při jejich zpracovávání – vyšplhat i na několik desítek tisíc korun. V těchto případech, kdy nejsme schopni běžnými technologiemi nebezpečné stromy zpracovat, odkazujeme vlastníky lesa v souladu se zákonem na místně příslušný orgán státní správy, na který se mají obrátit se žádostí o rozhodnutí.    

Promyšlení ušetří budoucí komplikace

Ochranné pásmo lesa je 50 metrů od hranice lesa. Každoročně se lesní správa zamítavě staví k několika desítkám žádostí o povolení umístění stavby ve vzdálenosti pod 50 metrů od hranice lesa. Přesto se značnému množství stavitelů podaří přes orgány státní správy tuto hranici prolomit.

I když v posledních letech orgány státní správy tuto hranici posouvají maximálně tak, aby postavenou nemovitost neohrožovaly vzrostlé padající stromy, zůstávají druhotné problémy – vlastník oplotí svůj pozemek téměř až na kmeny stromů, případně si v této části svého pozemku postaví králíkárnu, kůlničku nebo jen obyčejnou houpačku, čímž si nevědomky do budoucna připravuje nemalé komplikace.

Proto by vlastníci nemovitostí a pozemků měli již od počátku s možnými problémy počítat a zvažovat, zda opravdu musí svůj pozemek oplotit až k lesu či zda je nutné stavět nemovitost blíže než 50 metrů od lesa a zda by králíkárna či kůlna nešla posunout na jiné místo.

Související články

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód