Buk lesní na revíru Mohelno

Datum publikace:

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) je jednou z nejdůležitějších hospodářských listnatých dřevin našich lesů. Jeho hlavní výškové rozšíření je od 300 po 1 000 m n. m. Bukové porosty se vyskytují také na lesní správě Náměšť nad Oslavou, revíru Mohelno.

 

Původní bukové porosty rostoucí na revíru Mohelno se nacházejí víceméně v nadmořské výšce 300 až 500 m n. m. Jedná se o tzv. „ Kramolínské a Kladerubské bučiny“, které zde rostou na spodní výškové hranici rozšíření buku. Protože je tento „fenotyp“ zřejmě velmi dobře přizpůsoben zdejšímu suchému a teplému podnebí, je při obnově těchto porostů v maximální možné míře upřednostňována přirozená obnova.

Uměle zalesňován je buk při obnově smrkových monokultur jako meliorační a zpevňující dřevina. Buk má vysoce ceněné tvrdé snadno štípatelné dřevo, hnědé až narůžovělé barvy bez barevně odlišeného jádra. Dřevo má pro svou vysokou kvalitu široké použití v nábytkářství (využívá se jeho dobré ohebnosti po ohřátí nad párou), truhlářství, na výrobu parket, železničních pražců či kuchyňského nářadí. Je velmi výhřevné. U mohelenských buků bývá často vytvořeno nepravé jádro.

Přestože zdejší bučiny staré okolo 170 let, vypadají relativně zdravě, bylo započato s obnovou některých porostů, především v oblasti pod rozhlednou „Babylón“ maloplošnou clonnou sečí. Při prosvětlení začaly bukové semenáčky dobře odrůstat a tak docházelo k postupnému, ale jenom částečnému domýcení. Některé majestátní buky byly ponechány na dožití jako památka původních bukových lesů a jako doupné stromy pro hnízdění holubů doupňáků, datlů, strakapoudů a sov. Ponechané výstavky působí v krajině velmi esteticky pro oko návštěvníků lesa.

Na revíru se nacházejí také buky vyhlášené jako památné stromy a jsou vedené jako významné stromy podniku Lesy ČR. Jedná se o nádherný „Horákův buk“ stojící jihovýchodně od rozhledny Babylón u II. aleje a „Haugwitzovu alej“, což je jedinečná alej starých buků kolem asfaltové silničky vedoucí na lovecký zámeček Vlčí kopec. Pod Vlčím kopcem na svahu nad řekou Oslavou se dále rozkládá nejníže položená bučina na Českomoravské vrchovině a v jejím podhůří. Tento cenný komplex přirozených lesů patřící do přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice je zařazen v kategorii lesů ochranných a je trvale ponechán samovolnému vývoji.


Haugwitzova alej na Vlčí kopec.

Pámátný strom Horákův buk.

Bukový les patří díky své barevnosti, pestrosti a rozmanitosti k tomu nejkrásnějšímu, co nám příroda může nabídnout, a to v každém ročním období. Z tohoto důvodu nebude při další možné obnově těchto porostů na revíru figurovat na prvním místě množství vytěženého dříví.

Jan Světlík – revírník,
LS Náměšť nad Oslavou

Úvodní foto: Zmlazení buku s doupným stromem.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód