Černovodské rybníky zdobí krajinu už stovky let

Datum publikace:

Krajina kolem obce Černá Voda na Jesenicku patří bezpochyby k nejmalebnějším a nejzachovalejším v České republice. Je plná lesnatých kopců, vlnících se luk a zrcadel vodních nádrží, nepoznamenaná industriální lidskou činností. Tu a tam jsou podél cest rozesety domky místních obyvatel. Klid a pohodu zde hledá každý návštěvník.
cernovodske-rybniky-301.jpg 

Soustava více než 20 rybníků na Plavném potoce byla vybudována už před 400 lety. Nejprve bylo účelem stavby nádrží zachycení vody v krajině a odvodnění okolních bažinatých pozemků. Pak zde naši předkové začali chovat ryby a krajina se stala zajímavým biotopem i pro vodní ptactvo a další organismy. Dnes se zde vyskytují vzácné a chráněné druhy, jako je například lilie zlatohlavá, rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, čáp bílý nebo rákosník obecný. Mimořádná hodnota krajiny je chráněna mezinárodním statutem ochrany přírody – celé území je Evropsky významnou lokalitou.

Nejznámější ze soustavy rybníků je Velký rybník. Na rozloze 15 hektarů od roku 1995 rybářsky hospodaří Lesy ČR. Chová se zde především tradiční český kapr, štika obecná, lín, amur a tolstolobik. Každoročně koncem října pořádá Lesní správa Javorník na tomto rybníku výlov. Akce je tradičně hojně navštěvována veřejností z blízkého i dalekého okolí a díky bohatému doprovodnému programu se z výlovu staly místní Rybářsko – lesnické dožínky.

Rybníky prošly obnovou

Letos byl dokončen projekt Lesní správy Javorník nazvaný Rekonstrukce a modernizace historické rybniční soustavy v Černé Vodě. Díky spolufinancování akce z Evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí se rybníky Matečný, Mokrého a Nad Velkým dočkaly nových hrází, zpevnění břehů, nových požeráků a vybudování dvou ostrůvků. Odtěžením asi 13 000 m3 sedimentů se rybníky vyčistily a získaly opět funkčnost, a to nejen jako nádrže zadržující vodu, ale i jako výrazný estetický prvek. Práce podle projektu ing. Knápka trvaly od loňského podzimu až do letošního června, vše provedla společnost Ekostavby Brno. Obnovy si vyžádaly více než 4,5 milionů korun.

cernovodske-rybniky-2_290x217.jpg    cernovodske-rybniky-1_290x217.jpg

Všichni jsou srdečně vítáni

Pro návštěvníky krajiny plné lesních rybníků jsou na zvlášť atraktivních místech vybudovány dřevěné lavičky a přístřešky.  Do konce letošního roku k nim přibude nový, a to na hrázi rybníka U Dubu. Jako většina staveb podobného typu bude přístřešek vybaven stojanem na kola, dřevěnými lavicemi a stoly. Návštěvníci budou dále moci využít kamenné ohniště s roštem a rampu umožňující bezbariérový přístup až k vodě. Další lokalitou, kde se do konce roku 2010 objeví dřevěný přístřešek, je rozcestí U Božích muk. Na tomto zastavení na turistické trase mezi obcí Černá Voda a rybniční soustavou bude v rámci úprav i kamenicky rekonstruován a vyčištěn pomníček. V dalších letech chtějí Lesy ČR – Lesní správa Javorník realizovat pro návštěvníky této lokality naučnou stezku s informačními tabulemi, která je provede nenáročným terénem, sjízdným pro kočárky i invalidní vozíky. Naším společným přáním do budoucnosti je, aby co nejdříve už žádný z místních přírodních klenotů nezůstal návštěvníky nepovšimnut.  

Hana  Komárková

cerna-voda-mapa_519x300.jpg
letecké foto: Soustava rybníků na Plavném potoce, některé už prošly obnovou

 fotografie Velkého rybníka – foto: Jaroslav Jonáš

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód