Genové základny na lesní správě Nové Město na Moravě

Datum publikace:

K zachování původního genofondu lesních dřevin jsou v lesích vyhlašovány genové základny.
gz-lany-301.jpg 

Jedná se o komplex lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je schopna vlastní reprodukce. Tomu je přizpůsoben režim hospodaření. U dřeviny, pro kterou je genová základna vyhlášena, se přednostně využívá přirozená obnova. Je-li nutná umělá obnova, používá se u dřevin, pro které je genová základna (GZ) vyhlášena, reprodukční materiál pocházející z téže genové základny.

Lesní správa má vyhlášeny tři genové základny. Na revíru Lány je to GZ pro borovici lesní – ekotyp borovice lánská na ploše 218 ha. Borovice lánská se vyznačuje tím, že roste na rašelinných půdách, je odolná pozdním mrazům. Vytváří štíhlé kmeny s kvalitním dřívím. Ovětvení je jemné, odolné proti zlomům způsobeným sněhem. Genová základna se nachází u Krejcarského rybníka jižně od obce Kameničky. Veřejnost se může s lánským ekotypem borovice seznámit blíže prohlídkou naučné stezky Borovice lánská. Stezka je 2,5 km dlouhá a má pět zastavení, začíná na hrázi rybníka Krejcar. Stezka je vhodná i pro cyklisty.

Druhá genová základna na revíru je pro smrk ztepilý, u Mariánské Huti pod Šindelným vrchem. Její výměra je 200 ha.

Třetí základna je na revíru Devět skal. Ta je vyhlášena pro buk lesní a smrk ztepilý. Nachází se v bezprostředním okolí nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů – Devíti skal a zaujímá plochu 175 ha.

Lesníci v těchto lesích zvláštního určení uplatňují principy přírodě blízkého hospodaření, snaží se v obnově lesa využívat přirozenou obnovu zájmových dřevin. Lesní správa také zajišťuje v genových základnách sběr semen dřevin, pro které jsou GZ vyhlášeny. Semenný materiál je uložen v semenářském závodě v Týništi nad Orlicí. Osivo z genových základen odebírají lesní školky, které pro lesní správu pěstují sazenice pro umělou obnovu lesa. Sazenice borovice lánské pro lesní správu dlouhodobě úspěšně pěstuje lesní školka Udánky u Svitav a smrk vypěstovává školka Zátoky u Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Řádné hospodaření v genových základnách je zárukou, že v regionu lesní správy zůstanou zachovány původní místní populace lesních dřevin i v budoucnosti.

gz-borovice-lanska-800_301x225.jpg
Borovice lánská (9.1.2006)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód