Jeřáb – dřevina roku 2013

Datum publikace:

V rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit vyhlašuje státní podnik Lesy ČR již řadu let dřevinu, kterou v daném roce představuje veřejnosti. Pro letošní rok byl vybrán jeřáb. Dne 10. 10. 2013 uspořádaly Lesy České republiky na Jizerce v Jizerských horách seminář „Jeřáb – dřevina roku 2013“.

 

Byl to již třetí seminář na toto téma uskutečněný za podpory Lesů ČR. První seminář se uskutečnil 30. 5. 2013 ve Svobodě nad Úpou a uspořádala ho Česká lesnická společnost společně se Správou Krkonošského národního parku. Druhý seminář se konal 11. 9. 2013 v Litoměřicích a pořádala ZO ČSOP Launensia.

Setkání v Jizerských horách se zúčastnila odborná veřejnost z celého Libereckého kraje. Hned v úvodu svého příspěvku RNDr. Jiří Stonawski z Ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové vzpomenul historii vyhlašování „dřeviny roku“. Od roku 1999 je jeřáb u Lesů ČR již v pořadí patnáctou touto formou propagovanou dřevinou. Současně uvedl, že v rámci rodu Sorbus existuje min. 200 druhů a z toho 20-30 druhů domácích. Podrobně vyhodnotil rozšíření jeřábů (jeřáb ptačí, břek, oskeruše, muk a jiné) u Lesů ČR podle zastoupení v jednotlivých přírodních lesních oblastech a lesních vegetačních stupních. V rámci péče o genové zdroje doložil, že Lesy ČR jako jeden z mála podniků v ČR i Evropě disponují ucelenou koncepcí v této oblasti.

Na příspěvek úzce navázalo zajímavé vystoupení Mgr. Šárky Mazánkové ze Správy CHKO Jizerské hory a Krajského střediska AOPK ČR Liberec, která se zaměřila na rod jeřáb z botanického i ochranářského hlediska a pro účastníky připravila ukázku listů a plodů základních i vzácnějších druhů. Taxonomie jeřábů není dosud ustálena, proto je orientace velmi složitá. Další příspěvek od Ing. Petra Navrátila z pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Jablonci nad Nisou zhodnotil plošné zastoupení jeřábu ptačího na lesních pozemcích v rámci celé České republiky. Mimo jiné uvedl, že dle výsledků Národní inventarizace lesů je jeřáb ptačí 16. nejhojnější dřevinou našich lesů, a že nejvyšší zastoupení má v Krušných horách.

Další blok přednášek byl orientován na nejvíce rozšířený druh, a to jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Ing. Markéta Kavková z Lesů ČR, Krajského ředitelství Liberec ve své prezentaci podrobně vyhodnotila jeřáb z pohledu nezastupitelnosti této dřeviny v lesních ekosystémech Jizerských hor. Navazující prezentace Ing. Ivana Kuneše, Ph.D., z České zemědělské univerzity podrobně rozvedla téma podsadbových a prosadbových center na revíru Jizerka, jejichž cílem je mimo jiné ověřit nejvhodnější způsoby vnášení listnáčů do smrkových stejnorodých porostů. V posledním příspěvku Ing. Libor Dostál z Lesů ČR, Krajského ředitelství Liberec vyhodnotil význam jeřábu ptačího pro avifaunu. Zdůraznil, že jeřáb v Jizerských horách je klíčový zejména pro migrující severské populace drozdovitých ptáků (kvíčal, cvrčal, brávníků) jako významný zdroj potravy při podzimním průtahu oblastí na jih.

Účastníci odpolední venkovní pochůzky nejprve vystoupili horskou klenovou bučinou na vrchol Bukovce (1 005 m n. m.). Místní revírník Lesů ČR Ing. Pavel Lánský názornými ukázkami jen potvrdil, že jeřáb ptačí je perspektivní dřevinou pro zvýšení porostní druhové diverzity lesů Jizerských hor. Zatímco Ing. Ivan Kuneš odborně vysvětloval na jižním úpatí Jizerského hřbetu základní principy prosadbových a podsadbových center k vnášení listnaté příměsi a jedle do jehličnatých porostů hor, nad hlavami posluchačů se ozvaly první hlasy táhnoucích severských kvíčal. Po chvíli se celé hejno ptáků jakoby symbolicky sneslo do korun bohatě plodících jeřábů na úpatí Bukovce.

Vysazením vzrostlého jeřábu ptačího společnými silami všech přítomných na křižovatce lesních cest „Předěl“ byl seminář důstojně zakončen.

Autoři textu: Markéta Kavková, Libor Dostál
Autor fotografií: Libor Dostál

Popis fotografií shora dolů:

  • Revírník Ing. Pavel Lánský (druhý zprava) názorně dokumentuje význam jeřábu na podporu diverzity lesů Jizerských hor.
  • Rudé plody jeřábů na západním svahu Bukovce dokreslují podzimní náladu hor; v pozadí osada Jizerka.
  • Při výsadbě vzrostlého jeřábu ptačího na křižovatce lesních cest Předěl každý rád přiložil ruku k dílu.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód