Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna

Datum publikace:

Na panstvích, která na sklonku devatenáctého století a na počátku století dvacátého patřila k rozsáhlým majetkům knížete Jana II. z Lichtenštejna, se dodnes setkáváme s pozoruhodnými kamennými pomníčky. Tyto památníky, opatřené latinským, německým, případně českým věnováním, byly součástí malých dubových hájů, vysazených lesním personálem při příležitosti čtyřicetiletého výročí vlády knížete Jana II. v roce 1898.

 

Výsadba jubilejních dubů se uskutečnila ve všech lesních revírech v majetku vládnoucí linie rodu Lichtenštejnů, přičemž v každém revíru měla být vysazena jedna skupina doplněná jubilejním památníkem. Schéma rozmístění sazenic dubů bylo přesně určeno: 20 dubů letních (Quercus pedunculata), 20 dubů zimních (Quercus sessiliflora) a 18 dubů červených (Quercus rubra) v trojúhelníkovém sponu s rozestupem 4 metry (pozn. 58 ks odpovídalo aktuálnímu věku knížete). Při příležitosti padesátiletého výročí vlády Jana II. v roce 1908 byly na pokyn vrchního lesního rady Julia Wiehla některé pamětní desky doplněny dodatkovou tabulkou s odkazem na toto jubileum. Do skupiny dubů bylo vždy dosázeno dalších deset sazenic, z toho 5 dubů zimních a 5 dubů letních.

S odstupem více než sta let na území Lesní správy Bučovice nacházíme už jen zbytky výsadby těchto dubů. Stejně tak z pamětních kamenů zůstala mnohdy jen torza bez znatelných nápisů. Pod odborným dohledem pana Matouše Jiráka, pracovníka Národního památkového ústavu, jsme vybrali 3 nejvhodnější památníky a převezli je k restaurování. Následně byly umístěny zpět na uměle vytvořené pahorky z kamenů v lokalitách Olšany-Blaticko, Haluzice a Věteřov. V rámci sdružené akce Programu 2020 byly tyto a ještě dalších deset jubilejních kamenů označeny informačními tabulemi na dřevěných stojanech. Okolí všech bylo upraveno vyřezáním křovin a náletových dřevin. Původní nápisy byly šetrně očištěny tak, aby byl zachován původní ráz památníku.

Přestože byl celý soubor vytvořen při stejné příležitosti, každý kámen je v podstatě originál a při putování po turistických trasách, kterými jsou protkány lesní porosty v oblasti od Ždánského lesa po Drahanskou vrchovinu, nenajdete nikdy dva stejné památníky. Na informačních tabulích jsou ve schematických mapkách vyznačeny jubilejní kameny v dané oblasti a je na zvážení každého turisty, zda se vydá pátrat také po ostatních.

Záměrem obnovy zmiňovaných pamětihodností z přelomu 19. a 20. století nebylo jen zvýšit turistickou atraktivitu lesů v oblasti Lesní správy Bučovice, ale také prezentovat odkaz tradic a zkušeností odborníků v oblasti hospodaření v lesích z doby ještě před vznikem samostatného Československého státu.

Ing. Petr Kremz
Technický pracovník HIM, LS Bučovice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód