Krajinná památková zóna – Náměšťsko dostává novou tvář

Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p., zahájily realizaci projektu „Ošetření významných stromů v krajinné památkové zóně Náměšťsko“. Zvýší tak estetickou hodnotu a provozní bezpečnost území v blízkém okolí státního zámku Náměšť nad Oslavou.

 

Zámek Náměšť nad Oslavou s přilehlým panstvím vlastnil do roku 1945 hraběcí rod Haugwitzů. Tento rod hospodařil, dle pozemkového vlastnictví, v roce 1918 na devátém největším majetku na Moravě. Krajině se Haugwitzové snažili vtisknout osobitý ráz již od roku 1752, kdy náměšťské panství zakoupil Bedřich Vilém Haugwitz, konferenční ministr a nejvyšší kancléř císařovny Marie Terezie. Potomci tohoto autora správních reforem a realizátora absolutisticko-centralistických cílů se snažili formovat okolí náměšťského zámku a prvky zasazenými do kompozice navázat na přilehlou krajinu. Významnou roli při formování parků a lesoparků v Náměšti nad Oslavou sehrály vzdělané a kultivované osobnosti z řad správců lesních pozemků. Historikové v této oblasti poukazují na vztah stavebních souborů a krajiny. Vývoj komponovaných cest, pěšin a zeleně Haugvitzové prováděli do roku 1945, kdy jim byl na základě dekretů prezidenta Beneše zabaven. Veškeré takto upravené objekty byly a jsou nedílnou součástí kulturní krajiny, do které byly záměrně zakomponovány.

Lesy ČR, s. p., navazují na historickou koncepci a zahájily realizaci projektu „Ošetření významných stromů v krajinné památkové zóně Náměšťsko“. Na financování projektu se bude prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí podílet Evropská unie. V bezprostřední blízkosti parkoviště určeného pro návštěvníky státního zámku budou odkáceny nebezpečné stromy a stromy s krátkodobou perspektivou. Stromy s kulturní a historickou hodnotou budou odborně ošetřeny. Následně bude vysázeno více než 200 vyspělých sazenic lesních i okrasných dřevin, které navrátí lesoparku původní vzhled a zvýší estetickou hodnotu této turisticky navštěvované lokality.

Věřím, že návštěvníci státního zámku i obyvatelé Náměště nad Oslavou náš záměr o zvýšení atraktivity a zajištění bezpečnosti v souladu s původní koncepcí ohodnotí pozitivně již v příští turistické sezóně.

Michal Toufar – technik lesní správy,
LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód