Lesníci ze Zlínského kraje se sešli na demonstračním objektu na jižní Moravě

Datum publikace:

V rámci organizačních změn platných k 1. 1. 2016 se poprvé sešli pracovníci lesních správ ze Zlínského kraje na demonstračním objektu Lesní správy Strážnice v oblasti Bzenecka na borovém hospodářství vátých písků.

 

Připraveno bylo několik ukázek od nejmladších porostů až po obnovu porostů. Lesní správa Strážnice navázala na již proběhlé ukázky pěstování smrkových porostů v horských podmínkách na Lesní správě Rožnov pod Radhoštěm a na pěstování bukových porostů na živných stanovištích středních poloh na Lesní správě Buchlovice.

Prudký ranní déšť přivítal lesníky nedaleko obce Vracov, kde byly připraveny první ukázky pěstování borovice na vátých píscích. Po úvodním přivítání pracovníci lesní správy seznámili přítomné se specifiky oblasti a s dalšími charakteristikami přírodních poměrů na úrovní lesní správy i jednotlivých revírů.

Oblast vátých písků nese název Hodonínská a Bzenecká doubrava, ale vlivem historického hospodaření došlo k postupnému ústupu dubového lesa, až se v oblasti vyskytly velké plochy zcela bez lesních porostů. Následně došlo v první polovině 19. století k opětovnému zalesnění, a to borovicí lesní, která dokázala nejlépe odrůstat na písku a oblasti zcela dominuje (zastoupení více než 90%).

Na revíru Vracov byla prezentována ukázka přirozené obnovy vedle mateřského porostu i pod mateřským porostem, potom proběhla diskuze u navržené probírky do 40 let. Další zastavení bylo u porostu, kde byla připravena ukázka vnášení melioračních a zpevňujících dřevin a v rámci vedlejšího porostu byla provedena ukázka navržené probírky v porostu nad 40 let. Po krátkém přejezdu na revír Bzenec do lokality požářiště na „Moravské sahaře“ symbolicky lesníky přivítalo horké polední slunce. O požáru samotném, o obnově lesa po požáru a problematice chrousta maďálového bylo již publikováno několik článků.

 
rekultivace ploch po těžbě písku
 
obnova ploch po požáru
 
pískovna Bzenec-Přívoz

Jako poslední zastávka zajímavého pracovního setkání byla lokalita pískovny Bzenec – Přívoz. Dobývací prostor má dnes rozlohu 120 ha s postupem odnímání pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře cca 2 ha ročně (těžba písku probíhá 60 let). Mocnost vrstvy písku je asi 15 m, roční těžba činí necelých 500 tisíc tun suroviny. V pískovně probíhá rekultivace na plochách, kde proběhla těžba, což bylo představeno přímo v dobývacím prostoru. Po dohodě s ochranou přírody jsou ponechávány některé části přirozené sukcesi bez jakékoliv další úpravy. Na závěr venkovní pochůzky byli účastníci krátce seznámeni s Národní přírodní památkou Váté písky, pro kterou jsou charakteristické stepní pískomilné druhy se spoustou druhů bezobratlých.

Po venkovní pochůzce lesníci společně prodiskutovali borové hospodářství ve stylové restauraci ve Strážnici u chutného obědu. Poděkování patří kolektivu Lesní správy Strážnice za organizaci a přípravu celého dne. Lesní hospodářství lesní správy Strážnice se skládá ze tří stěžejních oblastí – vátých písků, lužních lesů a Bílých Karpat. Jako první setkání „zlínských“ lesníků na demonstračním objektu byla připravena ukázka borového hospodářství vátých písků a věříme, že v příštím roce kolegové připraví další zajímavé ukázky k výměně svých zkušeností.

Úvodní fotografie – přirozená obnova borovice.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód