Lesy České republiky se chlubí další revitalizační akcí

Datum publikace:

Správa toků – oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové spravuje drobné vodní toky v povodí řeky Doubravy, Chrudimky, Orlice, Dědiny, Metuje, Stěnavy, Úpy, Jizery a přítoky Labe, a to na území krajů Středočeského, Vysočiny, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého.
revitalizace-301.jpg 

V posledních letech se na vodních tocích vlivem ničivých povodňových průtoků obrátila pozornost na odstraňování povodňových škod.

Dále je v současnosti jednou z priorit realizace protipovodňových opatření s využitím dotací ministerstva zemědělství, a to v rámci Programu prevence před povodněmi II, který je součástí komplexního řešení protipovodňové ochrany v České republice. Tato etapa bude pokračovat až do roku 2012.

Bačetínský potok

Další významnou prioritou v současné době jsou akce revitalizačního charakteru. Pro tyto stavby využíváme finanční podpory v rámci Operačního programu životního prostředí. Zatím realizujeme dvě revitalizační stavby, jejichž hlavním účelem je zadržení vody v krajině, snížení rozkolísanosti průtoků a vytvoření podmínek pro přirozený vývoj vodního toku. Jedná se o obnovu Bačetínského potoka, která teď probíhá, a o letos dokončenou stavbu Machov (Bělý) – revitalizace LP Třeslice č. 4. Toto dílo se nachází severovýchodně od obce Bělý (Machov) na území CHKO Broumovsko. Jedná se o úpravu části dříve nevhodně napřímených vodních toků Třeslice a jejího levostranného přítoku označeného číslem čtyři, včetně potoční nivy. Vytvořily se tu dvě průtočné tůně a cestní propustky byly nahrazeny přejezdnými brody. Dále byla provedena revitalizace a rekonstrukce stávající malé vodní nádrže, která byla v technicky nevyhovujícím stavu. Nádrž má dnes funkci ekologickou a krajinotvornou.

bacetinsky-potok-s-lidmi_301x225.jpg
Obyvatelům obcí Bělý a Machov se revitalizační úprava
velmi líbí

Nové stromy

V rámci této akce byly uplatněny technické prvky, jako jsou konstrukce z kořenových balů, zápletové plůtky, rovnaniny z lomového kamene, zához do dna, dřevěné prahy zajišťující niveletu dna. Závěrem po terénních úpravách byla provedena výsadba břehového porostu dle požadavků Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Investorem stavby jsou Lesy České republiky se spolufinancováním od Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Stavbu realizovala firma POPR. Při přípravě i při vlastní stavbě probíhala a stále probíhá výborná spolupráce mezi Lesy České republiky a Správou CHKO Broumovsko. Srdečně vás všechny zveme na výlet do Broumovských stěn – do krajiny pískovcových skalních měst s mnoha skalními hřiby a okny, v jejichž úpatí se okolní krajina pyšní bublajícím potůčkem a potokem, zrekonstruovaným rybníčkem a dvěma průtočnými tůňkami, které jsou domovem pro žabky, chrostíky a plno dalších živočichů. A to přeci stojí za příjemnou procházku za novými objevy krás naší přírody.

Lenka Nováková

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód