Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům

Datum publikace:

ls-primda-drobni-vl-301.jpg 

Jen na základě zákona č. 172/1991 Sb. přešlo zpět do majetku obcí a měst na 83 000 ha lesů. Zákon o půdě umožnil navrátit fyzickým osobám téměř 47 000 ha lesa, z nichž většinu tvoří drobní vlastníci.

Již v tuto chvíli si někteří, zejména potomci původních vlastníků či vlastníci žijící mimo dosah lesních majetků, uvědomují, že zajistit řádné hospodaření nebude jednoduché.

Současně si kladou otázky: „Kde zajistím sadební materiál, kdo mi zpracuje kůrovce, zaplatí mi odběratel za dodané dříví, kdo pohlídá můj les před nezvanými návštěvníky?“

Odborná správa lesů

Výrazně těmto vlastníkům napomáhá odborný lesní hospodář (OLH), což je nově definovaný institut v zákoně č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), navazující na dřívější odbornou správu lesů.

Povinnosti odborného lesního hospodáře lze dovodit z ustanovení § 37 a 52 lesního zákona. Spočívají především v nutnosti zabezpečovat vlastníkům lesa odbornou úroveň hospodaření v lese (garance kvalitního odborného a poradenského servisu), dbát na ochranu lesa a řádné hospodaření v něm.

Hospodaření ve svém lese je každý vlastník povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Povinnosti vlastníkům zejména v oblasti obnovy lesa, těžby dříví, ochrany lesa, ale i řadu dalších ukládá lesní zákon. Za hospodaření a stav lesa nese tedy zodpovědnost vždy jednotlivý vlastník.

Základním posláním Lesů České republiky je hospodaření v lesích ve vlastnictví státu.

Nicméně na základě ustanovení lesního zákona dále LČR v územní působnosti Krajského ředitelství v Plzni (LS Železná Ruda, LS Přeštice, LS Plasy, LS Stříbro, LS Klatovy, LS Domažlice, LS Horšovský Týn, LS Přimda) vykonávají funkci OLH. Jde převážně o majetky 15 106 drobných vlastníků v celkovém rozsahu 17 721 ha.

Kolem hektaru

Průměrná výměra drobných majetků činí něco málo přes jeden hektar. To dostatečně vypovídá o rozdrobení pozemkové držby a následné složitosti při zajištění samotného hospodaření. Převažující část těchto majetků se nachází v podhůří Šumavy a Českého lesa.

Náklady spojené s výkonem odborného lesního hospodáře jsou v tomto případě hrazeny státem a pro vlastníky je služba bezplatná. Lesy ČR jsou držitelem platné licence OLH.

Cílem každého odborného lesního hospodáře i všech vlastníků lesů by mělo být dosažení řádného stavu lesa. Předpokladem k tomu je odborná fundovanost všech pracovníků zajišťujících výkon OLH a současně zodpovědný přístup vlastníků a jejich vzájemná komunikace.

křp

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód