Letohrádek Lusthaus

Datum publikace:

Nezbytnou součástí kulturní krajiny jsou drobné stavby zvyšující estetickou hodnotu našeho životního prostředí. V okolí Náměště nad Oslavou můžeme při turistických výletech spatřit několik vyhlídek, rozhleden, dalších drobných staveb a pomníků většinou připomínající událost, která se na určitém místě stala.

 

V této kulturní krajině je bezpočet historických altánků především z doby, kdy náměšťské panství vlastnil hraběcí rod Haugwitzů.

Jedním z největších a bezesporu také nejkrásnějších je klasicistní zámeček zvaný Lusthaus v Kralické oboře. V první polovině 19. století dal tento klasicistní altán vystavět majitel panství Jindřich Vilém Haugwitz. Stavba označovaná dříve jako Jagdschloss (lovecký zámek) sloužila panstvu nejen pro osvěžení uprostřed oblíbených lovů na místní zvěř, ale také k pořádání významných společenských událostí. Dvoupodlažní budova s jehlancovým zastřešením je postavena na půdorysu osmiúhelníku. Přízemí obsahuje otevřený průjezd, ze kterého se vstupuje do dalšího podlaží. Nároží přízemí jsou zdobena zajímavým štukovým kvádrováním. V současnosti je tato nádherná stavba stejně jako celá obora ve správě LČR,s. p., lesní správy Náměšť nad Oslavou a slouží k pořádání pracovních a společenských událostí.

Na naší lesní správě věnujeme velkou pozornost všem kulturním památkám, které máme ve své péči, také zámeček Lusthaus je toho důkazem. V předchozích letech na něm byla prováděna údržba a drobné opravy a pouze příkladnou péčí je zajištěna záruka, že tento skvost vydrží k potěše i příštím generacím.

Michal Toufar,
technik LS, LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód