Obnova lesa na území KŘ Hradec Králové v roce 2010

Datum publikace:

lesni-skolka-s-jedli-a-bukem-301.jpg 

Pro porovnání, v loňském roce 2009 bylo zalesněno 413 hektarů za pomoci téměř 2,5 miliónu sazenic (2 395 tis.ks.), z čehož na jedli a listnaté dřeviny připadlo 221 hektarů, což představuje 1 545 tisíc kusů stromků. V loňském roce byla plocha zalesnění vyšší z důvodu obnovy porostů zasažených větrnými kalamitami z let 2007 a 2008.

Různorodé podmínky

Vzhledem k různorodosti spravovaného území, přechodu od Polabské nížiny přes podhůří Krkonoš až po nejvyšší polohy Orlických hor, a stanovištním nárokům jednotlivých druhů dřevin se k obnově lesa používá až dvacet druhů lesních dřevin, od známějších smrků, borovic, jedlí, buků až po douglasky, javory, jasany, jilmy, třešně ptačí apod…..

Obnovovat les (zalesňovat) je zákonnou povinností každého vlastníka lesa. Je to přirozená součást péče o les, kdy se na plochách po těžbě dříví vysazují nové stromky. Správná volba dřeviny hraje klíčovou roli pro vývoj celého lesního ekosystému. Dále se k obnově lesa využívá přirozeného zmlazení stanovištně vhodných dřevin, což je ideální způsob obnovy lesa. V posledních letech se však výsadba nových stromků častěji odehrávala na plochách vzniklých větrnou nebo sněhovou kalamitou.

Druhově pestrý les je odolnější

Na obnově lesa je nejdůležitější si uvědomit, že nově vysazený les bude muset odolávat nejrůznějším vlivům. Takový les by se měl dožít v dobré zdravotní kondici mnohdy i více než 100 let. Nejen na lokalitách postižených kalamitami, ale na celém území spravovaném Lesy ČR, s. p., vysazují druhově pestré porosty, které jsou odolnější ke všem nepříznivým vlivům. Naplňují tak podmínky trvale udržitelného hospodaření systému PEFC, jehož zásady LČR převzaly již při jeho zavedení v České republice v roce 2002. 

prirozene-zmlazeni-smrku-800-x-532_290x192.jpg    zahony-smrku-v-lesni-skolce-800-x-532_290x192.jpg
Přirozené zmlazení smrku                                                      Záhony smrku v lesní školce

hrk
Foto: archiv LČR

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód