Obnova lesa v genové základně Javorník

Datum publikace:

gz-00-301.jpg 

Genová základna Javorník je vyhlášena pro dřeviny buk lesní a javor klen. Její výměra je 642 hektarů a zasahuje do tří revírů lesní správy Javorník (Račí údolí, Vápenná a Červená Voda). Nadmořská výška genové základny se pohybuje v rozpětí od 400 m do 800 m. Mimo dřeviny, pro které byla genová základna vyhlášena, jsou zde zastoupeny i jiné druhy dřevin, z nichž největší zastoupení má smrk, vtroušeně je zde zastoupena jedle, modřín, jasan a třešeň.

Obnova lesa podrostním způsobem

Základním způsobem obnovy v genových základnách je obnova přirozená. V ojedinělých případech, kdy se využívá obnova umělá,  je stanovena povinnost používat sadební materiál s původem z dané genové základny.

Snahou lesníků je, aby co nejšetrnějším způsobem za pomoci tvořivých sil přírody obnovili les. K tomu slouží především podrostní způsob hospodaření. Les se těží ve více fázích, kdy část mateřských stromů chrání nově vznikající porost a navíc poskytuje semeno pro plochy, které ještě nejsou přirozeně zmlazené. Není to však tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Vše záleží na podmínkách dané lokality. Les není továrna, nedá se zde vše naplánovat. Obnova lesa je limitována řadou faktorů jako jsou stanoviště, semenné roky, stupeň zabuřenění, stav zvěře apod. a pokaždé se nepovede. Potom nezbývá nic jiného, než nezmlazenou plochu uměle zalesnit.

Buk se zmlazuje úspěšně

Buk lesní i javor klen, pro které byla genová základna vyhlášena, jsou pro uplatnění podrostního způsobu hospodaření vhodné. Buk se na Lesní správě Javorník zmlazuje velmi dobře, úspěšnost je až 90%! Je to způsobeno jednak jeho rodovými vlastnostmi, jednak vhodnými stanovištními podmínkami pro jeho růst. Ve snaze o co největší biodiverzitu pak v případě umělé výsadby zalesňujeme jinými druhy dřevin. Kromě toho, že je podrostní způsob hospodaření šetrný k přírodě, má své další výhody: snížené náklady na obnovu lesa, trvalé krytí půdy, potlačení buřeně, velký počet jedinců – je zajištěna lepší přirozená selekce, dobré přizpůsobení semenáčků stanovištním podmínkám – semenáčky vzcházejí a rostou nejlépe na místech, které jim vyhovují, kořenový systém se vyvíjí pravidelně, odpadá šok z přesazování, porosty vzniklé přirozenou cestou jsou ekologicky stabilnější.

Něco málo o dřevině buk

Buk lesní dosahuje výšek kolem 35-45 m a průměru kmene 1,5 m; dožívá se maximálně věku 200-400 let. Plodem jsou trojboké nažky (bukvice), kořenový systém je srdčitý a buk je pevně ukotven v půdě.  Nejvíc je zastoupen ve 4. lesním vegetačním stupni, okolo nadmořské výšky 400 m. Nejkvalitnější bučiny rostou na humózních půdách bohatých na vápník.

Ing. Vlastimil Koňařík

 

Fotogalerie

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód