Obnova retenčních nádrží Pstruhárny

Datum publikace:

Lesní správa Ledeč nad Sázavou se kromě hospodaření v lesích stará také o vodní toky. I proto v nedávných letech obnovila kaskádu tří nádrží na Vrbenském potoce.
pstruharny-301.jpg 

Lesní správa Ledeč nad Sázavou vznikla v roce 1992 a výměra státních pozemků, které spravuje, činí zhruba 15 000 hektarů. Lesníci na těchto pozemcích hospodaří s péčí řádného hospodáře.

Příkladem obnovy původních vodních nádrží je kaskáda tří vodních ploch na Vrbenském potoce, kde se používá místní název  Pstruhárny.

Lokalita se nachází asi dva kilometry od města Ledče nad Sázavou. Je to velmi zajímavé a romantické místo. Vrbenský potok a lesní cesta běží souběžně krajinou, někde se kříží a tvoří páteř celého údolí. Z obou stran v celé délce vystupují příkré svahy lesních porostů, které se v několika místech rozestupují a vzniká zde prostor vhodný pro vytvoření vodních nádrží. Původně zde stálo sedm nádrží, o čemž svědčí zbytky původních hrází.  

Běh na dlouhou trať

V roce 2001 byla zpracována projektová dokumentace na obnovu tří vodních nádrží – retenční nádrže Pstruhárna III – horní nádrž, retenční nádrže Pstruhárna II – prostření nádrž a retenční nádrž Pstruhárna I – dolní nádrž. Stavební práce se měly rozběhnout v roce 2002 a pokračovat v následujících letech.

Bohužel ještě před započetím výstavby v roce 2002 zasáhly okolí Ledče nad Sázavou přívalové deště a Vrbenský potok se rozvodnil. Přívalová vlna způsobila značné materiální škody.  Tato povodeň potvrdila, že je velmi účelné a potřebné obnovit vodní nádrže na těchto vodních tocích, protože jejich obnovením se zvýší schopnost regulace a zadržení vody v krajině.

V dalších letech by se tak mohlo předejít vzniku dalších ničivých povodní.  Výstavba obnovy retenčních nádrží se naplno rozběhla v roce 2003  výstavbou obtokového koryta na vodoteči. Výstavba retenční nádrže Pstruhárna III – horní nádrž započala na sklonku  roku 2003. Plocha nádrže je 1 235 metrů krychlových, délka zemní hráze je 47 metrů. Nádrž je opatřena požerákem a bezpečnostním přelivem v hrázi.

V následujícím roce pokračovaly stavební práce na obnově retenční nádrže Pstruhárna II – prostřední nádrž. Plocha této nádrže je 1 052 metrů krychlových, délka zemní hráze je 42 metrů. Nádrž má bezpečnostní přeliv a požerák.

Jako poslední byla realizována stavba retenční nádrže Pstruhárna I – dolní nádrž, která byla dokončena v roce 2006. Plocha nádrže je 1 700 metrů krychlových, délka zemní hráze je 48 metrů a je opatřena požerákem a bezpečnostním přelivem v hrázi. Celé kaskáda tři nádrží byla uvedena do provozu v roce 2006.

Ochrana před povodněmi

Obnovením tří malých vodních nádrží se zvýšila retenční schopnost krajiny, zvýšila se infiltrace vody do podzemních horizontů. Vodní nádrže s navazujícími porosty a litorálním pásmem znamenalo zvýšení rozmanitosti krajiny a její ekologické stability směřující k posílení vodního režimu daného území vytvořením ekologicky stabilního prvku v krajině. Obnovením vodních ploch se zlepšilo mikroklima v jejich okolí a vlastní nádrže vytvořily biocentrum pro život zvěře, ptactva a ostatních organismů a rostlin.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód