Ochrana vodních toků a informovanost veřejnosti

Datum publikace:

Bez vody není život. Bez vody není život ani v krajině. Bez veselého zurčení bystřin a odlesků světla na hladinách řek by byla naše rozmanitá krajina smutná a pustá, bez života. Lidé se proto od nepaměti usídlují v blízkosti vodních toků, někdy až příliš blízko, neuvědomujíce si druhou, nebezpečnější tvář vody. Voda je mírná, laskavá, ale i divoká a krutá. V každém případě nepostradatelná.

 

Musíme se ještě mnoho naučit. Jak přistupovat k vodě a vodním toků ohleduplně a s úctou, chránit vodní toky před škodlivými zásahy bezohledných nebo neznalých lidí, a také jak se rozumným a legislativně správným způsobem chránit před jejími eventuálními negativními účinky. Většina občanů nemá základní informace o vodním toku v jejich obci, nevědí, jak se vodní tok v jejich obci nazývá, kde pramení, kam se vlévá, natož aby měli povědomost o správě vodního toku nebo jeho legislativní ochraně. Lidé často provádějí neodborné zásahy do koryt vodních toků z neznalosti jejich právní ochrany. Neznají povinnosti vyplývající z vodního zákona.

Ve snaze zlepšit informovanost veřejnosti o vodních tocích a jejich správě jsme využili možnosti financování z programu LČR 2020 a začínáme s osazováním informačních tabulí v obcích na veřejně přístupném místě u vodního toku. Informační tabule se skládá z dřevěného stojanu se zastřešením a oboustrannou lavicí pro možnost posezení a textovou tabulí se základními informacemi o vodním toku ve správě LČR, s.p. Je připojena i mapka se zákresem průběhu toku, několik fotografií a popis koryta. Součástí je odkaz na správce toku a upozornění na legislativní ochranu vodního toku.

První čtyři stojany s textovou tabulí jsme umístili v roce 2014 a zaznamenali jsme příznivé ohlasy ze strany veřejnosti. Další stojany připravujeme. Naším cílem a přáním je umístit informační tabule u všech větších vodních toků protékajících obcemi, a zlepšit tak informovanost a přístup veřejnosti k ochraně vodních toků.

Ing. Dagmar Kalina
správce vodních toků ST Teplice,

úvodní foto: Informační tabule v obci Oloví na Sokolovsku u Novohorského potoka

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód