Poznejte lépe Lesní správu Jeseník

Datum publikace:

ns-udolim-301.jpg 

Převážná část lesní správy náleží do pohoří Hrubého Jeseníku, kde se nadmořská výška pohybuje od 300 m (údolí řeky Bělé u hranic s Polskem) až po 1423 m na vrcholu Keprníku. Hlavním vodním tokem je říčka Bělá, která náleží do povodí řeky Odry a do úmoří Baltského moře.

Nejčastější dřevinou je zde smrk, který je v lesích zastoupen 77 %. Druhou nejvíce zastoupenou dřevinou je buk lesní s 15 %. Z dalších stromů se zde vyskytuje modřín opadavý, javor mleč, javor klen, jedle bělokorá, olše apod. Lesnatost území činí 66 %, což je téměř dvojnásobek celostátního průměru.

Území chráněných oblastí

A teď ještě několik dalších podstatných informací o Lesní správě Jeseník. Správa je organizačně členěna na 12 revírů, veškeré práce v lesích jsou prováděny dodavatelsky. Téměř na celé její rozloze se nachází Chráněná krajinná oblast Jeseníky. V rámci tohoto území jsou vyhlášeny Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník (nejstarší rezervace na Moravě – již od roku 1903), Národní přírodní rezervace Rejvíz (komplex rašelinných ekosystémů) a dále Národní přírodní rezervace Praděd (komplex přirozených ekosystémů nejvyšších poloh). Z přírodních rezervací se zde nachází například Přírodní rezervace (PR) Vysoký vodopád a PR Sněžná kotlina.

Z hlediska NATURY 2000 náleží LS Jeseník do Ptačí oblasti „Jeseníky“. Předmětem ochrany jsou zde populace jeřábka lesního a chřástala polního a jejich biotopy.

Program 2000

Kromě lesnického hospodaření lesní správa zajišťuje celospolečenské a veřejně prospěšné zájmy. K tomu slouží tzv. Program 2000, v rámci kterého jsou budovány, případně opravovány lesní přístřešky, zastřešené lavice, studánky, prameny, altány apod. Od roku 2000 bylo na náklady Lesů ČR, s.p., vybudováno 15 lesních přístřešků a 14 zastřešených lavic umístěných na nejzajímavějších místech pro turisty, 14 studánek či pramenů, odpočívadlo „U hřibu“, altán u Slovanského pramene. Na památku obětem 2.světové války byl zrekonstruován Lesní hřbitov v Rudohoří a pro vzpomínku na tragicky zahynulého lesníka bylo obnoveno pamětní místo v Rudohoří. Přímo u Lesní správy Jeseník byla vytvořena geologická expozice, která názorně popisuje geologickou stavbu Jeseníků v oblasti lesní správy.

Určitě navštivte

Na závěr ještě pár míst, která určitě stojí za vidění. Mezi ně bezesporu patří Priessnitzovy léčebné lázně včetně léčebných pramenů v okolních lesních porostech, rozhledna Zlatý Chlum a Biskupská kupa, zříceniny hradů Kobrštejn, Edelštejn, vodní tvrz v Jeseníku, Vlastivědné muzeum Jesenicka, jeskyně Na Špičáku, Lurdská jeskyně u Rejvízu, Zlatorudné mlýny u Zlatých Hor, poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor a mnohé další památkové skvosty .

Ing. Jiří Pňáček, Ph.D.
lesní správce LS Jeseník

 

 

Fotogalerie

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód