Přednáška o sadebním materiálu

Datum publikace:

prednaska_301x225.jpg

Z tohoto důvodu Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jeseník, Jesenická lesnická společnost spolu s VÚLHM Jíloviště-Strnady, Výzkumnou stanicí Opočno zorganizovali dne 20. dubna 2010 přednášku na téma „Nové poznatky z pěstování sadebního materiálu lesních dřevin“. Přednáška se konala v Bělé pod Pradědem v Hotelu Stará pošta.

Nejprve se ujal slova Doc. , Ing. Antonín Jurásek, CSc., vedoucí VS Opočno,  který pohovořil o výzkumu a poradní činnosti výzkumné stanice v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin, dále informoval o možnostech kontroly morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu. V souvislosti s novelou vyhlášky č.29/2004 Sb. a v návaznosti na připravovanou změnu č. 2 ČSN 482115 podrobně probral doplnění a úpravy standardů kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Na závěr svého vystoupení připomněl význam a zásady správné manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu při obnově lesa.

Druhou část přednášky si připravil Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., externí poradce ÚHÚL, který posluchačům přiblížil kvalitu sadebního materiálu z pohledu genetiky lesních dřevin. Především se dotknul genotypu sadebního materiálu (kategorie reprodukčního materiálu), vhodnosti místa výsadby (přenos sadebního materiálu), původnosti sazenic (kontrolní mechanismy) a dalších faktorů při sběru, zpracování a pěstování reprodukčního materiálu, které ovlivňují jeho kvalitu.

Přednášky se účastnilo celkem 39 posluchačů především z řad LČR, s.p. lesních správ KŘ Šumperk, ale také ze státní správy lesů a České inspekce životního prostředí. 

Téma přednášky vystihlo současné problémy, se kterými se v provozu potýkáme. Všichni zúčastnění se mohli seznámit s novinkami na poli pěstování sadebního materiálu lesních dřevin a také si „oprášit“ některé možná již mírně pozapomenuté zásady z jeho pěstování a manipulace. Na závěr ještě poděkování přednášejícím, všem posluchačům a také personálu Hotelu Stará pošta, který se o nás vzorně staral.

Ing. Jiří Pňáček, Ph.D.
lesní správce LS Jeseník

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód