Přijdou lesy na Vítkovsku o smrky?

Datum publikace:

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 240 až 750 metrů. Celé území je asi z jedné čtvrtiny pokryto lesem, kde silně dominují jehličnany. Základní dřevinou je smrk, který na konci minulého století pokrýval 63 % plochy lesů.

Bylo tomu tak vždy?

Z historických podkladů víme, že nikoliv. Například v „Lesní fassi Josefinského katastru“ z roku 1787 se můžeme dočíst, že v lesích v okolí obce Skřípov rostlo přes 80 % jedle a necelých 20 % buku. V roce 1842 pak lesník Pfeifer o těchto lesích píše, že jsou tvořeny „ušlechtilou jedlí vynikajícího vzrůstu a jen v jednotlivých porostech jest více či méně přimísen buk. V mladých dvaceti až třicetiletých lesích je hojněji zastoupen kultivovaný smrk“.

Proč předkové pěstovali tolik smrku?

Smrk je dřevina s vysokou produkcí dříví a poměrně snadným způsobem pěstování. Pravidelně plodí, takže je vždy dostatek osiva pro vypěstování sazenic. Mladé smrky rychle odrůstají konkurenci buřeně (trávy, ostružiník aj.) a nejsou poškozovány okusem zvěře jako jiné dřeviny. Dříví smrku je snadno opracovatelné.

Hlavním důvodem jeho plošného rozšíření v této oblasti byl však rozvoj těžby uhlí na Ostravsku a s ním spojená potřeba dříví na výdřevu v hlubinných dolech. Proto byly původní jedlové bučiny postupně nahrazeny smrkovými monokulturami.

smrkove-na-zemi_350x253.jpg
Spoušť, která zůstane ve smrkovém lese po větrné kalamitě,
je třeba odklidit dříve, než dorazí nenasytní kůrovci.

Je smrk opravdu tou nejlepší dřevinou?

Smrk s povrchovým kořenovým systémem je vhodnou dřevinou ve vyšších nadmořských výškách a severních chladnějších a vlhčích lokalitách. V nadmořských výškách do 600 metrů a na teplých a suchých jižních expozicích není určitě původní dřevinou a byl zde vysazen uměle teprve v minulém a předminulém století. Tyto nepůvodní smrkové porosty pak trpí rozsáhlými kalamitami vyvolanými jak abiotickými (vítr, sníh, námraza), tak i biotickými (hmyzí škůdci, dřevokazné houby) činiteli.                 

V devadesátých letech minulého století pak v oblasti Ostravska, Opavska a Vítkovska došlo k velkoplošnému „chřadnutí“ smrku, které trvá dodnes. Tento nedobrý stav se během dvaceti let projevil i v jiných částech republiky a v sousedních státech – Polsku a Slovenské republice.

Podle studie německého Helhmoltzova centra pro výzkum životního prostředí, která hodnotí vliv změny klimatu na vývoj 845 druhů rostlin, je smrk dokonce jedním z nejohroženějších rostlinných druhů v Evropě.

Nutnost změny dřevinné skladby

Pravdou je také, že přirozená obnova lesa je spojená s předchozí radikální změnou dřevinné skladby v neprospěch smrku. To znamená, že při výsadbě vzniklých holin je třeba smrk používat pouze v malém množství jako výplňovou dřevinu. Protože můžeme pouze obtížně odhadovat budoucí průběh počasí, musíme vytvářet v nově zakládaných porostech co největší druhovou pestrost. Pouze smíšené a různověké lesy přečkají extrémní výkyvy počasí a kalamity s nimi spojené. Smrkové monokultury tuto schopnost nemají.

Co z uvedených poznatků vyplývá?

Pokud chceme našim potomkům zanechat kvalitní a stabilní lesní porosty, musíme se vrátit k dřevinné skladbě, která zde byla před několika stovkami let. Neznamená to však, že smrk zmizí z našich lesů úplně. Je spousta vlhkých a stinných lokalit, kde se smrku dařilo a bude se snad dařit i v budoucnu. Výrazně se však zredukuje jeho plošné zastoupení.

Miroslav Dušek

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód