Přívalová bouře na LS Loučná

Datum publikace:

V lokalitě masivu Keprník – Vozka spadlo v časovém rozmezí od 1. do 5. hodiny ranní kolem 75 mm srážek, za celý den pak více než 100 mm, což odpovídá měsíčnímu běžnému úhrnu srážek v dané lokalitě. Prudká voda způsobila škody na vodních tocích a na lesní cestní síti, kde místy zmizely části silnice, mosty, propustky, ale také v porostech, kde došlo k sesuvům podmáčených svahů a vyvrácení stromů.

Škody byly předběžně vyčísleny na 4 mil. korun a jejich následky bude Lesní správa odstraňovat ve spolupráci se Správou toků povodí Moravy. V současné době dochází ke zprůjezdnění cest a vyčištění vodních toků. Definitivní sanace strží a opravy komunikací budou probíhat nepoměrně déle – měsíce až několik let.

 Šárka Hamplová

bourka-1-800-x-533_289x193.jpg  bourka-2-800-x-533_289x193.jpg
bouřkou zničená cesta                                                         stromy vyvrácené po sesuvu půdy

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód