Ptačí budky na Bzenecké doubravě

Datum publikace:

Lesní komplex mezi městy Bzenec, Vracov, Vacenovice a Ratíškovice je zcela výjimečný svými podmínkami. Nalezneme zde rozsáhlé plošiny vátých písků s četnými přesypovými valy. Dle klimatických podmínek lze oblast charakterizovat jako teplou se suchým krátkým létem a nedostatkem srážek – nazývá se Bzeneckou doubravou. V dnešní době zde však již původní acidofilní doubravy nenalezneme. Z důvodu stabilizace písečných dun byla tato oblast zalesněna borovici lesní (Pinus sylvestris).

 

Ornitologickému výzkumu se v minulosti věnovala spousta ornitologů. Během druhé poloviny 20. století byl vytvořen úplný přehled o druhovém složení místní avifauny a to jak na základě dílčích výzkumů, tak na základě celostátního mapování hnízdního rozšíření ptáků. Z výsledků bylo patrno, že Bzenecká Doubrava- Strážnické pomoraví splňuje kritéria pro vyhlášení ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Vyhlášení ptačí oblasti proběhlo v roce 2004 a stav kritériových druhů ptáků je průběžně sledován členy patronátní skupiny České společnosti ornitologické (ČSO).

Během důkladného průzkumu členové ČSO zjistili, že v borových porostech je nedostatek přirozených hnízdních dutin. Lze je najít v torzech starých dubů, které jsou pouze ojediněle vtroušené. Podél lesních cest se historicky vyskytuje až 100 budek v různém stádiu funkčnosti – především se jedná o sýkorníky. Na začátku roku 2011 bylo vyrobeno a nainstalováno členy ČSO 20 středně velkých budek a 50 menších budek – sýkorníků. Celkem do konce roku 2014 bylo vyvěšeno 150 ks hnízdních budek typu sýkorník, lejskovník, pro krutihlavy a 110 ks hnízdích budek pro dudky.


Mapa rozmístění budek dudka chocholatého
v Bzenecké doubravě (foto Ornitologický klub ČR)

V tomto období letošního roku je členy ČSO plánováno vyvěšení 80-ti kusů sýkorníků poskytnutých lesní správou Strážnice. Na podzim poté 50 kusů univerzálních budek, které svou konstrukcí lépe odolávají poškození a vyplenění od predátorů a 20 ks osmihraných budek pro dudky. Budky se umísťují kolem lesních cest do pěti metrů v porostu ve vzdálenosti 50 metrů od sebe a výšce 3 až 4 metry nad zemí. Z důvodu letošního rojení chrousta se očekává zvýšený výskyt a hnízdění ptáků, především dudka chocholatého, pro kterého je chroust významnou složkou potravy. Můžeme předpokládat, že toto rojení přiláká i vzácnější druhy ptáků.

Ing. Petr Zemčík – adjunkt LS Strážnice

úvodní foto: Dudek chocholatý – autor: Antonín Říha

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód