Radčický potok nyní pojme až padesátiletou vodu

Datum publikace:

V Radčicích u Plzně Lesy ČR dokončily úpravy koryta Radčického potoka za téměř osm milionů korun. To bylo opatřeno kamennou dlažbou, protože stávající opevnění koryta již nevyhovovalo současným požadavkům na protipovodňovou ochranu. Nově upravené koryto pojme až padesátiletou vodu.
potok-12-301.jpg 

„Díky dokončené úpravě se nám na území městského obvodu Plzeň 7 podařilo koryto stabilizovat v podélném i příčném směru, upravit režim podzemní vody a zajistit tak protipovodňovou ochranu stávajících objektů podél toku včetně infrastruktury pod vodním tokem. Hodnota ochráněných objektů je odhadována na 50 milionů korun,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Stavba byla rozdělena na dva úseky od sebe vzájemně oddělené ulicí V Radčicích. „Horní úsek měří 345 metrů a je v něm vybudováno 24 stabilizačních prahů, jež zajišťují stabilitu kamenné dlažby proti posunutí. Dolní úsek je 304 metrů dlouhý a nachází se na něm 14 stabilizačních prahů. Součástí úprav se stala i výstavba odlehčovacího koryta do řeky Mže v délce 68 metrů, které slouží k odvodu části vody při zvýšených průtocích z hlavního koryta,“ doplnil Dan Král, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Vltavy.

Radčický potok je přítokem řeky Mže. Radčice jsou součástí města Plzeň, tvoří část jednoho z městských obvodů. Tok protéká území m vesnické památkové zóny , proto bylo nutné zapracovat do projektové dokumentace připomínky plzeňského magistrátu.

Fotografie:
Proti velké vodě je díky Lesům ČR lépe chráněno 120 Plzeňanů

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód