Realizace akcí z programu Programu 2000 v podmínkách Lesní správy Žatec

Datum publikace:

Program 2000 položil základ k zajištění veřejného zájmu v lesích nad míru stanovenou lesním zákonem. V rámci tohoto programu jsou z rozpočtu Lesů České republiky, s. p., financovány akce v oblastech péče o vodní zdroje, budování a údržby studánek, pramenů a pramenišť, obnovy stezek pro pěší a cykloturistiku, budování a péče o objekty sloužící k odpočinku veřejnosti, péče o drobné kulturní památky, budování a údržba informačních panelů a směrníků, naučných stezek a v neposlední řadě i péče o biodiverzity.
altan-u-kounovskych-301.jpg 

Do tohoto projektu je zapojena i Lesní správa Žatec. Zajišťuje v rámci investiční činnosti převážně budování odpočinkových míst pro veřejnost.  Tyto stavby jsou budovány v turisticky zajímavých a hojně navštěvovaných lokalitách. Odpočinková místa ve stylu horských krytých lavic a altány jsou budovány hlavně ze dřeva a jsou citlivě umísťovány do terénu tak, aby nepůsobily rušivým dojmem na okolní krajinu. Odpočinková místa jsou umísťována hlavně v sousedství značených turistických tras nebo u pamětihodností, které se nacházejí na pozemcích s právem hospodařit LČR. V období posledních pěti let byla na území spravovaném Lesní správou Žatec vybudována celá řada zařízení tohoto typu. Za zmínku stojí vyhlídkový altán na Zámecké stezce u obce Bílenec, vyhlídkový altán u Kounovských kamenných řad u obce Domoušice a na poutním místě u Svatého Vojtěcha u obce Kounov byl vybudován celý komplex staveb sloužících k odpočinku veřejnosti doplněný o doprovodnou zeleň, která atmosféru celého místa dotváří.

Na Kružíně nedaleko Města Vroutek na Podbořansku byla postavena studánka Pod kružínským platem. Stavbou studánky, citlivě umístěné do lesního porostu, jsme podchytili pramen, který jistě osvěží nejednoho turistu nebo houbaře. I když se nejedná o pitnou vodu, určitě přijde vhod příjemné osvěžení v horkých letních měsících. Stavba nové studánky byla v roce 2010 realizována i u obce Velká Černoc.

Ještě v letošním roce má Lesní správa Žatec v plánu výstavbu odpočinkového altánu u zříceniny hradu Pravda. Nový odpočinkový altán v lesním komplexu nad obcí Pnětluky tak doplní komplex staveb sestávající z nově zrekonstruované vstupní lávky do areálu zříceniny hradu, dvou informačních tabulí vypovídajících o historii hradu a horské kryté lavice na této turisticky hojně navštěvované významné kulturní památce. 

Neinvestiční finanční prostředky určené na tento program jsou účelně využívány na opravy a údržby již stávajících zařízení. Aby stavby plnily svoji funkci a jejich užívání bylo bezpečné, je nutné provádět pravidelné údržby. Rozsah a způsob údržby jednotlivých staveb a zařízení se liší od stupně jejich stáří nebo opotřebení. Bohužel jsme nuceni opravovat i poškození způsobená vandaly. U některých staveb postačí obnovit povrchový nátěr nebo výměnu poškozené části, ale jsou i stavby, jejichž oprava je nákladnější a dosahuje částek i v řádu desetitisíců korun. Jako zajímavé akce lze uvést například opravu kapličky u obce Petrohrad, která byla v havarijním stavu a aby byl zachován původní ráz stavby, byla oprava prováděna podle dochované dobové fotografie, kterou dohledali zaměstnanci Lesní správy Žatec ve spolupráci s představiteli obce Petrohrad a s místními pamětníky.

Zmínku si zaslouží i oprava barokní sochy svatého Jana Nepomuckého u obce Petrohrad. Na pískovec, z kterého je socha zhotovena, zapůsobil zub času natolik, že začalo docházet k odrolu vrchních vrstev. Značně poškozený byl i podstavec sochy. Socha byla podrobena důkladnému odbornému průzkumu, materiál, z kterého je zhotovena byl povrchově zpevněn a byly domodelovány a doplněny poškozené detaily. Při průzkumu byly zjištěny také stopy původních barev. I ty byly v rámci restaurování obnoveny. Opravena byla i lávka na Vrchu Všech Svatých nad obcí Petrohrad a již zmíněná lávka na zřícenině hradu Pravda.

Na Žatecku se letos dočká kompletní opravy i turistický přístřešek na Tuchořických  rovinách nedaleko obce Třeskonice a Studánka pod Kružínským platem u obce Skytaly na Podbořansku. Jako každoročně organizuje Lesní správa Žatec akci v rámci potlačení invazních druhů rostlin, které se nachází na několika lokalitách naší lesní správy. Jedná se o bolševník velkolepý a křídlatku japonskou. Likvidace se provádí opakovaným chemickým postřikem totálním herbicidem schváleným pro používání v lesním hospodářství.

Co uvést závěrem? Jsme rádi, když se setkáváme s kladným ohlasem lidí a zjistíme, že stavby a zařízení námi budovaná jsou smysluplná a jsou návštěvníky lesa využívány. Vždyť je příjemné si na hezkém klidném místě odpočinout a načerpat nové síly. Proto až vyrazíte na výšlap, na houby nebo jen na procházku do lesa a narazíte na některé z těchto zařízení, neváhejte jej využít. Jsou budovány pro Vás a Vy jste srdečně zváni!

Ing. František Havlíček

(Foto:Altán u Kounovských kamenných řad vybudovaný v roce 2010)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód