Semenářství na LS Luhačovice

Datum publikace:

V genofondu lesních porostů jsou obsaženy vlastnosti, které se v genech stromů zafixovaly v průběhu jejich dlouhodobého vývoje, a které se přenáší na následující generace. Jsou geneticky různorodé a tím i velmi důležité pro postupné přizpůsobování měnícím se podmínkám prostředí.

 

Lesní správa Luhačovice v současné době obhospodařuje 16 491 ha lesní půdy. Ze semenářského hlediska spadají lesní porosty do 2. až 5. LVS, PLO 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy a PLO 41Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky. Přestože lesní správa maximálně využívá potenciál stanovišť pro rozvoj přirozené obnovy s geneticky vhodnými dřevinami, musí zajistit, a to nejen pro své vlastní potřeby, zdroje kvalitního sadebního materiálu známého, nejlépe místního původu. Pro získání potřebného množství kvalitního osiva je nutné v první řadě vytvořit dostatečnou semennou základnu ve všech porostech, které jsou pro sběr lesního osiva vhodné. Aby toho účelu bylo docíleno, musí lesní správa využít obnov lesních hospodářských plánů ke zmapování a aktualizaci genetických zdrojů semenného materiálu.

Sběr semen a plodů se organizuje na základě odhadu úrody a schváleného plánu za neustálého vnímání změn počasí v průběhu roku, dále se přihlíží na umístění mýtních těžeb a s tím spojenou i sezónní dostupnost některých porostů. Sběr ze stojících stromů realizují profesionální trhačské firmy, které zajišťuje SZ Týniště nad Orlicí, sběr ze země provádí zaškolené fyzické osoby. Částečné riziko LS Luhačovice spojené se sběrem přestavuje přímé sousedství se Slovenskem, kdy se pravidelně setkáváme s překupníky s bukvicí. Jedno z největších úskalí v dnešní době je také motivace našich spoluobčanů, dětí a mládeže k samotnému sběru. Pro zajištění např. dostatečného množství žaludů musí být často povoláni ke sběru sami zaměstnanci školkařských firem.

Přesto všechno jsou v rámci luhačovické správy každoročně prováděny sběry v kvalitních uznaných porostech, kdy v selektovaných a identifikovaných zdrojích reprodukčního materiálu pravidelně sbíráme žaludy, bukvice, šišky smrku a douglasky, v posledních letech jsme sbírali i dužnaté plody jeřábu břeku. Sběr a výkup především bukvic a žaludů je z organizačního hlediska náročný, do procesu a to hlavně v semenných letech je angažována více jak polovina našich revírníků. Snaha lesní správy je koncentrovat tyto sběry především do genových základen GZ156 Vlára a GZ230 Strání, odkud i odchází největší objemy bukvic. Např. v semenném roce 2011 bylo vykoupeno více jak 1,5 tuny osiva, v loňském roce jsme překročili hranici 2 tun.

Současně je v porostech evidováno též 68 rodičovských stromů TR, JLD, DG, OSK, BRK, LPM KL, které jsou používány pro zakládání semenných sadů.

Co říci závěrem? Získávání kvalitního osiva lesních dřevin slouží nejen pro zajištění umělé obnovy lesních porostů, ale i k záchraně genofondu autochtonních dřevin. Odpovídající cílová skladba dřevinného složení se stává zárukou stabilních a kvalitních lesních ekosystémů.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód