Tři nová chráněná území

Datum publikace:

V oblastech spravovaných Lesy ČR, Lesním závodem Židlochovice byla v červnu letošního roku vyhlášena Krajským úřadem Jihomoravského kraje tři nová maloplošná zvláště chráněná území. Byl tak ukončen dlouhý proces zajištění ochrany těchto území, která jsou současně chráněna i jako evropsky významné lokality.

 

Nová přírodní památka Červené stráně o rozloze 4,72 ha se nachází v lese a na skalních výchozech u řeky Jihlavy, nedaleko Nových Bránic a byla vyhlášena především kvůli výskytu kriticky ohroženého druhu hvozdíku moravského (Dianthus moravicus).

Zbývající dvě přírodní památky Knížecí les (11,38 ha) a Přísnotický les (10,76 ha) se nacházejí v katastrálním území Nosislav a byly vyhlášeny z důvodů výskytu chráněných druhů obojživelníků. Na místě dnešní přírodní památky Knížecí les provedly již v roce 1998 Lesy ČR s využitím dotací obnovu tzv. Nosislavského mokřadu na celkové ploše 2,7 ha. Byl odbahněn terén a nově se vybudovala soustava oddělených různě hlubokých tůní. V jedné části mokřadu byl ponechán ostrůvek s vrbami hlavatými. V profilech břehů hlavních tůní mokřadu byly ponechány rozsáhlé mělčiny pro umožnění rozvoje mokřadních společenstev. Současně byly prohloubeny další tři tůně vzdálené přibližně 1 km proti toku říčky Šatavy, z nichž jedna je dnes právě součástí přírodní památky Knížecí les.

Pro přírodní památku Knížecí les je hlavním předmětem ochrany kuňka ohnivá, z dalších druhů žab se zde potom vyskytují rosnička zelená, ropucha obecná, skokan štíhlý a také skokan ostronosý. Udáván je i výskyt čolka obecného. Zoologům je tento mokřad znám jako jedna z nejpočetnějších lokalit páření právě skokanů ostronosých u nás. V některých letech je možné jich pozorovat až stovky.

Vyhlášení těchto lokalit za přírodní památky lze vnímat i jako ocenění práce lesníků, bez jejichž přispění by nebyla tato území dnes tolik cenná.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód