Turistické stezky a prameny v oblasti Železnorudska

Datum publikace:

Šumava a její přírodní krásy již řadu let přitahují velké množství návštěvníků, a to nejenom na území národního parku, ale také v oblasti navazující. Lesní porosty v majetku státu od Kašperských Hor přes Hartmanice až po Železnou Rudu má ve své péči státní podnik Lesy České republiky, LS Železná Ruda.

 

Hlavní činností lesní správy Železná Ruda je samozřejmě hospodářská činnost a péče o lesní porosty na svěřeném území, ovšem nedílnou součástí péče o tento majetek je investiční výstavba, opravy, údržba lesní dopravní sítě a také zajištění cílů veřejného zájmu, tj. budování zařízení sloužících rekreaci a aktivnímu odpočinku návštěvníků. Tato oblast v jihozápadní části Šumavy je v letním období velice vyhledávanou především pro malebnost a tajemno krásných ledovcových jezer – Černého a Čertova, rozlehlost a mohutnost masívu hor Můstek a Pancíř a mnoha míst s výhledem do krásné krajiny.

A právě problematice výstavby zařízení, jež neslouží především návštěvníkům této oblasti, se věnujeme v tomto článku. Chceme informovat, na co nového se v oblasti Železnorudska může veřejnost těšit, ale také chceme upozornit na drobná úskalí a omezení, jež z našich snah mohou pro návštěvníky této oblasti vyplynout.

Hlavní stavební akcí letošního roku v rámci péče o návštěvníky lesů v okolí Železné Rudy je bezpochyby výstavba turistických stezek v oblasti Čertova jezera. Turistické stezky jsou vedeny lesními porosty po původní nezpevněné pěšině od oblasti kolem hory Špičák, kde se současně nachází lyžařský areál a bike park a přivádějí velké množství turistů k Čertovu jezeru. Stezka zároveň prochází obtížně schůdnou, velice kamenitou částí stezky – morénou ledovcového Čertova jezera. Výsledkem je turistická stezka silně poškozená sešlapem a částečně narušená vodní erozí a zároveň nepřístupná či velice těžko přístupná pro starší a handicapované návštěvníky. Lesy České republiky se rozhodly pro provedení úprav povrchu této stávající nezpevněné turistické stezky. Na části stezky bude provedeno přemostění drobných potůčků dřevěnými mostky, v celé délce zpevnění povrchu v šířce do 2 metrů. Po dokončení stavby bude následně provedeno osazení odpočívadel a informačních tabulí pro návštěvníky oblasti. Výstavba bude provedena v celkové délce téměř 2 kilometrů.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v oblasti a s ohledem na existenci Ptačí oblasti Šumava budou hlavní stavební práce prováděny v období července a srpna, jež jsou zároveň nejvíce využívaným termínem ze strany návštěvníků této oblasti. Naší snahou společně s provádějící stavební firmou bude minimalizovat vliv stavby na návštěvníky, přesto se předem omlouváme za případné dočasné komplikace v příchodu k Čertovu jezeru.

Z dalších zajímavých stavebních akcí tohoto roku bychom určitě mohli jmenovat péči o vodní zdroje v oblasti masivu hor Můstek a Pancíř. Tento lesní komplex je totiž velice významný coby obrovská zásobárna vody a prameniště třech významných řek. Svůj pramen zde má řeka Úhlava, jež následně protéká celým Plzeňským krajem a vlévá se u Plzně do Radbuzy, řeka Řezná, jež po 8 kilometrech opouští naše území a po dalších 169 kilometrech se vlévá u německého Řezna do Dunaje, a řeka Křemelná, známá především na soutoku s řekou Vydrou, čímž vzniká řeka Otava.

A právě péči o tyto prameny si vzala lesní správa za své. V roce 2011 byl upraven přístup a bezprostřední okolí pramene Úhlavy, navíc doplněn přístřeškem pro možný odpočinek. Pramen Úhlavy se nachází pod lesní cestou vedoucí ze Špičáku přes Můstek na Prenet. Pramen Řezné, řeky známé a významné především v sousedním Německu, se nachází na úpatí hory Pancíř nad lesní cestou od Špičáku na Gerlovu Huť. Úprava tohoto pramene a přístupové cesty k němu bude provedena v letošním roce tak, aby každý z návštěvníků oblasti mohl i toto prameniště další významné řeky shlédnout na vlastní oči.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód