Údolní nádrž Opatovice

Datum publikace:

Dovolte mi, abych Vám v krátkosti představil jednu z mnoha přírodních zajímavostí na území spravovaném Lesní správou Bučovice. Jedná se o vodní dílo Opatovice, které se nachází v revíru Drnovice a katastrálně zasahuje do území čtyř obcí – Opatovice, Rychtářov, Pařezovice a Ježkovice.

 

Údolní nádrž Opatovice se nachází na toku říčky Malá Haná s délkou toku 265 km, v blízkosti stejnojmenné obce Opatovice, asi 6 km SZ od Vyškova. Vodárenská nádrž vznikla z důvodu potřeby nových vodních zdrojů pro oblast Vyškovska a Bučovicka tak, aby byly v druhé polovině minulého století zajištěny nové zdroje vody pro průmyslový rozvoj a bytovou zástavbu, dále pak zajištění minimálního průtoku a snížení povodňových průtoků. Jako vhodnou lokalitou se jevilo právě údolí říčky Malá Haná, jejíž povodí protéká částí Drahanské vrchoviny, tedy územím bez významnějších zdrojů znečištění. V přehradě se nachází mnoho druhů sladkovodních ryb, taktéž v ní žijí chránění živočichové, jako např. škeble rybničná, rak bahenní a ledňáček říční, skokan štíhlý atd. Z důvodu ochrany vodních zdrojů byla v okolí přehrady v roce 1986 vyhlášena pásma hygienické ochrany vod I. a II. stupně, což podle platného vodního zákona znemožňuje veškeré komerční a rekreační využití vodní plochy.

Projekt údolní nádrže byl schválen v srpnu r. 1968, přičemž ještě téhož roku bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavební povolení bylo vydáno o rok později a samotná stavba započala v září r. 1969. Byla dokončena v červnu r. 1972 a do trvalého provozu byla uvedena v r. 1979. Sypaná hráz dosahuje výšky až 36 m nad terén a hloubka vody dosahuje u paty hráze 33 m. Zatopená oblast má rozlohu 70,51 ha, stálé zadržení činí 1,6 mil./m3 při nadmořské výšce hladiny 315,5 m n. m., zásobní prostor je 7,784 mil./m3 při nadmořské výšce hladiny 333,4 m n. m. a celkový objem nádrže činí 9,867 mil./m3. Koruna hráze je zpevněna obslužnou komunikací se zídkou. Sklon svahů hráze je v poměru 1:1,3 přerušen několika lavičkami. Pravá strana hráze má nehrazený přeliv s délkou přelivné hrany 31 m a průtočnou kapacitou 36 m3/s. U pravého břehu je pak situována odběrná věž o výšce 43,85 m bez základů a slouží nejen k odběrům vody, ale také k vypouštění nádrže. V dolní části věže se nacházejí vtoky o průměru 700 mm, které jsou uzavírány kuželovými uzávěry. Průtočná kapacita výpustí je 8,5m3/s a jsou svedeny betonovou štolou do vývaru pod hrází.

Během více než 30-ti let nepřetržitého provozu nezaznamenala přehrada žádné významné problémy a po celou dobu spolehlivě slouží svému účelu.

Pavel Zavřel
revírník, LS Bučovice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód