Vodní nádrž Hluboká pozitivně ovlivňuje životní prostředí

Datum publikace:

Správa toků – oblast povodí Dyje zajistila na území lesní správy Bučovice stavbu retenční nádrže.
 

Charakteristika

Ta byla vybudována jako průtočná vodní nádrž na vodním toku Snovídský potok a je určena především k zadržení vody v okolní krajině, její akumulaci a k bezpečnému převedení povodňových průtoků. K manipulaci s vodou v nádrži byl vybudován přímo v hrázi nádrže výpustný objekt a pro převedení povodňových průtoků potom také bezpečnostní přeliv. Na přítoku do nádrže je dále srubová přehrážka pro zadržení splavenin a bylo provedeno opevnění dna a břehů.

Na hrázi vodní nádrže je umístěno kryté posezení pro turisty s informační tabulí, na které se návštěvník dočte potřebné informace o nádrži a dále se na připojených barevně ilustrovaných listech může ve zkratce seznámit s místní faunou a flórou.

Lesní správce pan Ing. Otakar Pavlík říká: „Stavbou této vodní nádrže došlo k vytvoření významného ekologicky stabilního krajinného prvku, který slouží k zadržení vody v krajině, současně je útočištěm vodní flóry a fauny a v neposlední řadě plní také funkci rekreační a estetickou. V pěkném zákoutí Ždánického lesa tak vznikla stavba, která nádherně zapadá do prostředí, jako by se ani nejednalo o stavbu novou, ale jakoby zde byla od nepaměti. Věřím, že se návštěvníkům lesa bude velmi líbit.“ 

Dostupnost

Cyklisté se k této nádrži dostanou pohodlně po hřebenové lesní komunikaci od Ždánického Červeného kříže směrem východním a po cca 2 km u Haluzického Červeného kříže silničkou vpravo stále na východ. Po dalších asi 3 km příjemné jízdy cesta vede vlevo do údolí až na místo.

Pro pěší pak bude dostupnější asi 1,5 km trasa ze Snovídek směrem západním – k lesu kolem Snovídského potoka přímo proti jeho toku.

Význam

Les snižuje nepříznivé účinky prudkých dešťů a má velký vliv na snížení povodňových škod. Množství vody v lesních porostech v průběhu roku kolísá. Zatímco v jarních měsících je v lese vody dostatek z tání sněhu a jarních srážek, v horkých a suchých letních měsících trpí lesní porosty jejím nedostatkem. Proto je nutné vodu z jarního tání v lese zadržovat budováním takovýchto drobných vodních nádrží. Příznivě ovlivňují vodní režim v lesích po celý rok. Díky těmto nádržím narůstá také druhová rozmanitost rostlin a živočichů o druhy, jejichž výskyt je vázán na vodní prostředí.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód