Tiskové zprávy

Zisk Lesů ČR za prvních devět měsíců: 280 milionů korun

Za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhly Lesy ČR zisku ve výši 280 milionů korun před zdaněním. Hospodaření podniku v prvních devíti měsících roku 2009 projednala dozorčí rada.Vzhledem k tomu, že se letos vytěžilo v souladu s lesnicko-hospodářskými plány méně dříví, a také vlivem probíhající celosvětové ekonomické krize, kdy došlo oproti dřívějšku k poklesu prodejní ceny dříví o plných 7,2 %, je letošní hospodářský…

14.12.2009 Celá zpráva

Reakce na výroky představitelů Strany zelených vůči podniku Lesy ČR

Lesy ČR se důrazně ohrazují proti tvrzením, která padla na tiskové konferenci Strany zelených v pátek 11. prosince. Podle představitelů strany dochází k „rozprodeji majetku a postupné demontáži podniku.“ Tyto informace jsou zavádějící a nepravdivé!LČR s péčí řádného hospodáře po celou dobu své existence vždy hospodařily a hospodaří i v dobách ekonomické krize se ziskem a nikdy nezatěžovaly občany požadavky na zbytečné dotace ze státního…

13.12.2009 Celá zpráva

Lesy ČR letos zasadily 60 miliónů nových stromků

Obnova lesa po kalamitách jde podle plánuV těchto dnech lesníci vysazují poslední sazenice nových stromků v letošním roce. Jedním z míst, kde díky teplému počasí ještě probíhají práce na obnově lesa, je také obora Janovice v lesní správě Nasavrky na Pardubicku. V červnu loňského roku zničila větrná kalamita „Ivan“ v této lesní správě přes 360 tisíc m3 stromů na celkové ploše…

09.12.2009 Celá zpráva

Zrekonstruovaná cesta k národnímu památníku Ploština otevřena

Od středy 25. listopadu je oficiálně otevřena nově zrekonstruovaná lesní cesta Klementina mezi obcí Vysoké Pole a Národním kulturním památníkem Ploština. Vlastníkem cesty je státní podnik Lesy České republiky, který do její opravy investoval přes 6 miliónů korun. Poblíž nové cesty upravily Lesy ČR také studánku a ještě do konce letošního roku vybudují dřevěné odpočívadlo pro návštěvníky a odstavnou…

25.11.2009 Celá zpráva

Lesy ČR znovu žádají HN o opravu nepravdivých tvrzení

Lesy ČR opět požádaly prostřednictvím advokátní kanceláře společnost Economia o opravu nepravdivých tvrzení uveřejněných 6. 11. v deníku Hospodářské noviny. Požadují otištění opravy v následujícím znění:Dne 6. 11. 2009 byl na stranách 18 a 19 deníku Hospodářské noviny publikován článek s názvem „Kdo může za průšvihy? Asi stromy v lese…“. Uvedený článek obsahoval nepravdivá tvrzení dotýkající se jména a dobré pověsti Lesů…

07.11.2009 Celá zpráva

Lesy ČR jsou partnerem Jizerské oblasti tmavé oblohy

Tma začíná být ohroženým a zároveň chráněným „druhem“. Ve středu 4. listopadu byla v horské chatě Pyramida na Jizerce vyhlášena Česko-polská Jizerská oblast tmavé oblohy. Vznikla jako první mezinárodní oblast tohoto druhu na světě. Kromě ochrany nočního životního prostředí poskytne také informačně turistický program a počítá s pravidelnými veřejnými akcemi pod tmavou oblohou.Světelné znečištění je důsledkem nehospodárného nakládání se…

05.11.2009 Celá zpráva

Lesy ČR prodávají nemovitosti transparentně a v souladu s platnou legislativou

Lesy České republiky hospodaří na 1,35 miliónu hektarů lesa v majetku státu a spravují současně také velké množství budov a pozemků. Ve správě podniku jsou lesnická a myslivecká zařízení, sklady, administrativní a provozní budovy, které podnik potřebuje k zajištění činností, pro něž byl zřízen. Vlastní však také velké množství bytových domů, rodinných domů, ubytovacích a rekreačních objektů a dalších staveb, které k přímému zajištění…

04.11.2009 Celá zpráva

Odpověď Lesů ČR na nepravdivá tvrzení v Hospodářských novinách

Hradec Králové, 3. 11. 2009 – Lesy ČR dnes prostřednictvím advokátní kanceláře písemně požádaly společnost Economia, vydavatele deníku Hospodářské noviny, o uveřejnění odpovědi na nepravdivá tvrzení, která deník nedávno otiskl.Odpověď, jejíž zveřejnění Lesy ČR požadují, má následující znění: Dne 2. 11. 2009 byl na straně 17 deníku Hospodářské noviny publikován článek s názvem „Firma CE Wood obří pilu…

03.11.2009 Celá zpráva

Lesy ČR nesouhlasí s plošným vyřezáváním kleče v Jeseníkách

Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na Keprníku zahájila vyřezávání kleče, Lesy České republiky mají k tomuto kroku výhrady.Likvidace kleče je iniciativou Správy CHKO Jeseníky. Ta jako orgán ochrany přírody zadává a hradí tyto práce na základě vlastního rozhodnutí ze svého rozpočtu. Fakticky tak Správa CHKO Jeseníky přebírá zodpovědnost za další vývoj dotčených lokalit. Lesy České republiky musí tento…

03.11.2009 Celá zpráva

Lesy ČR otevřely první singltrekovou stezku v ČR

Od pondělí 2. listopadu je v Jizerských horách otevřeno prvních 12 kilometrů z plánovaného okruhu unikátních singltrekových cyklostezek, navržených světově uznávaným projektantem Daffydem Davisem. Výstavbu stezky za 4,3 miliónů korun financoval státní podnik Lesy ČR v rámci Programu 2000, který je určen k naplňování veřejných zájmů v lesích. Jde o první cyklistickou stezku tohoto typu v ČR i kontinentální Evropě, navrženou pro maximální…

02.11.2009 Celá zpráva