Douglaska tisolistá

Datum publikace:

Při toulkách malebnou krajinou Divoké Oslavky, směrem po proudu od Náměště nad Oslavou do Oslavan, si oko pozorného návštěvníka v okolních lesích jistě všimne skupinek stromů výrazně vyčnívajících nad ostatními dřevinami. Jedná se o douglasku tisolistou.

Douglaska tisolistá je jehličnatá dřevina pocházející ze Severní Ameriky. V Evropě se začala pěstovat v roce 1827 ze semen přivezených Skotem Davidem Douglasem. Jedná se o vysoký strom a po Sekvoji vždyzelené je druhý nejvyšší jehličnan na světě. Ve své domovině dorůstá výšky kolem 100 m a průměru 5 m. Běžně se dožívá 500 let a jsou uváděny případy jedinců i přes 1000 let starých. V našich podmínkách dorůstá výšky 60 m. Daří se jí na hlubokých hlinitých půdách, dobře prospívá i na těžkých nebo štěrkových půdách, nevhodné jsou oglejené, podmáčené půdy. Kmen v mládí pokrývá hladká kůra s typickými pryskyřnatými puchýřky. Ve stáří se tvoří hluboce rozbrázděná borka s korkovými lištami. Kmen je většinou v zemi pevně ukotven dlouhým kůlovým kořenem zabraňujícím vývratům. Ve vhodných podmínkách se velmi dobře přirozeně zmlazuje pod porostem a těsném okolí. V mladých kulturách je ohrožována vytloukáním parohaté zvěře, mladé větve jsou velmi křehké a náchylné na lámání při mokrém sněhu, námraze či ledovce. Vytěžené dříví má široké uplatnění, převážně se používá v nábytkářství, na venkovní konstrukce a sruby. U nás se v lesním hospodářství douglaska využívá jako meliorační a zpevňující dřevina, bohužel jen v omezeném počtu, jelikož se jedná o geneticky nepůvodní druh a legislativa neumožňuje plné využití jejího potenciálu.

Pokud spatříte takovouto skupinku stromů, ohromí vás nádherné silné kmeny s mohutnou korunou sahající až vysoko do nebe. Mnozí z vás si jistě vyzkouší tyto mohutné kmeny obejmout. Mnohdy je však k objetí takovýchto kmenů zapotřebí více jak dvou lidí. Douglaska tisolistá si jistě zaslouží vaši pozornost.

Bc. Jaroslav Pikora
revírník, LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód