Hranický kras – nejhlubší zatopená jeskyně světa a Zbrašovské aragonitové jeskyně

Datum publikace:

V Olomouckém kraji se ve východní části Lesní správy Prostějov, na revíru Opatovice poblíž řeky Bečvy nachází přírodní útvar Hranický kras. Toto nevelké krasové území o rozloze asi 5,5 × 4 km poblíž města Hranice tvoří několik ostrůvků devonských vápenců vystupujících na povrch. Nejznámějšími částmi Hranického krasu jsou Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně.

 

Hranická propast se nachází v jižní části Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic mezi obcemi Hranice, Teplice nad Bečvou a Černotín. Tato rezervace byla zřízena k ochraně květeny, zvířeny a krasových jevů již roku 1952. Rezervace se nachází na jihovýchodním okraji města Hranice, na pravém břehu průlomového údolí řeky Bečvy v nadmořské výšce 268 – 370 m. Toto území bylo jako evropsky významná lokalita zařazeno také do soustavy Natura 2000. Rezervace je velmi druhově bohatá a tvoří vhodná stanoviště pro výskyt mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů. Za zmínku jistě stojí výskyt kriticky ohroženého jeleního jazyka celolistého (Phyllitis scolopendrium) v dolní části Hranické propasti nebo pravidelný výskyt několika kriticky ohrožených druhů netopýrů, například netopýra velkého (Myotis myotis).

Samotná propast je známa již po staletí a první písemné zmínky o ní pochází již z roku 1580 od Tomáše Jordána z Klauznburku. Do mapy Moravy ji pak počátkem 17. století zaznamenal Jan Amos Komenský. Hranická propast je se svou celkovou naměřenou hloubkou 473,5 m nejhlubší propastí České republiky a zároveň je díky rekordní hloubce vody 404 m také nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Tento světový primát drží od roku 2016 díky poslednímu měření expedice Neuron. Tato hloubka byla dosažena pomocí robota a odhaduje se, že zdaleka nemusí být konečná. Měření bylo totiž ukončeno z důvodu vyčerpání délky ovládacího kabelu. Odhaduje se, že celková hloubka by mohla být dokonce 700 až 1000 m. V roce 2015 byla v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic z prostředků Evropské unie dokončena úprava návštěvnické infrastruktury. Byla vybudována nová naučná stezka, opraveny chodníky pro turisty, opraveno zábradlí na vyhlídkách Sv. Jan a Svrčov, obnoveno zábradlí okolo Hranické propasti a mnoho dalšího.

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží na levém břehu řeky Bečvy v Teplicích nad Bečvou. V současné době mají tyto jeskyně statut Národní přírodní památky, která byla vyhlášena v roce 2003. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou to nejteplejší jeskyně v České republice s celoroční stálou teplotou 14 °C. Jeskyně byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost jsou otevřeny od roku 1926. Otevírací dobu a další podrobnosti najdete na www.jeskynecr.cz.

Ing. Zdeněk Toul
technik lesní správy, LS Prostějov

Foto – RNDr. Jiří Šafář

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód