Toulovcovy Maštale

Datum publikace:

Lesní správa Choceň hospodaří na části přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. Tato oblast se nachází na hranicích okresů Chrudim a Svitavy, na katastrálním území Bor u Skutče, Budislav, Jarošov, Nové Hrady, Paseky, Proseč a Zderaz.

 

Plocha rezervace činí 1 083 ha. Maštale přímo vybízejí k rodinným výletům i s malými dětmi, jelikož převýšení terénu nepřekročí 200 m. Celá oblast je hustě protkána turistickými značenými trasami a také cyklotrasami. V okolí se též nachází dostatek ubytovacích zařízení a občerstvení.

V blízkosti se nachází Toulovcova rozhledna ke které rovněž vede cyklostezka. Rozhledna je 14 m vysoká a téměř celá postavená ze dřeva. Další dřevěná rozhledna je odtud vzdálená necelých 5 kilometrů u obce Proseč a jmenuje se Terezka. U obce Hluboká ve vzdálenosti 8 kilometrů se tyčí další rozhledna s názvem Borůvka.

Největší část oblasti je tvořena sedimenty svrchní křídy, zejména glaukonitickými pískovci cenomanu, na kterých se zachovaly „ostrůvky“ spodnoturonských slínovců. Denudací křídových sedimentů bylo místy odkryto krystalické podloží (zejména ruly a granitoidy), a to jednak v jižní části chráněného území, jednak na dně některých roklí. Nejzajímavější jsou pískovcové skalní útvary tzv. Budislavské skály. Jedná se o soustavu skalních údolí, místy zaříznutých až do výše 60 m. Údolí vyhloubily pramenné toky a pobočky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné (zvětráváním a svahovými pohyby blokového typu) do samostatných útvarů – věží a pilířů, nebo výčnělků, rozsedlin, bloků apod. Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst. V rezervaci je výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy).

Název Toulovcovy Maštale dostaly podle pověsti o loupeživém rytíři Toulovcovi, jenž se zde skrýval v neklidných dobách se svojí družinou. Odtud vyjížděl na Moravu, kde dobýval sídla velmožů, nebo přepadal bohaté kupce. Doma se však choval pokojně, byl štědrý a pomáhal trpícím a nemocným lidem. Jednoho dne se dobelhal na Toulovcovu tvrz stařík a varoval ho před odvetou moravských rytířů. Toulovec vzkázal do osídlených tvrzí: „Proti Moravanům neútočte, odrážejte je, buďte stateční. Já a moji druhové přemůžeme nepřítele.“ Zanedlouho dorazila k Proseči nepřátelská družina. Prosečtí udatně odráželi útočníky a opět se vrhali do boje, když přispěchal se svými ozbrojenci Toulovec a Moravany společně porazili. V noci, když se Prosečtí unaveni radovali ve svých obydlích z vítězství, jejich ostražitost poklesla. Hlídky nevěnovaly dostatečnou pozornost ze tmy vystupujícím zakukleným osobám a netrvalo dlouho a střechy chalup i stodol olizovaly rudé plameny. Celá ves lehla popelem. Po ránu, když Toulovec přijel a celé přesmutné dílo viděl, prohlásil:“Netrapte se přátelé! Já díky jsem vám zavázán za věrnost, pomoc při plnění mých příkazů. Les Chlum též daruji vám. Stavějte krásnější Proseč!“

Přímo v obci Proseč se nachází turistická ubytovna Toulovec s kapacitou 33 lůžek. V objektu je také zřízeno informační centrum. V blízkém okolí stojí za návštěvu nově zrekonstruovaný zámek Nové Hrady. Tato rokoková stavba je nazývána „České Versailles“. V těsné blízkosti Toulovcových maštalí je obec Zderaz se svými pískovcovými podzemními obydlími.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód