Král mezi buky v zámecké oboře

Datum publikace:

Městys Lysice je proslulý svým nádherným barokním zámkem s ojedinělou zámeckou zahradou a navazující historickou oborou. V bývalé dančí oboře jsou zastoupeny domácí jehličnaté a listnaté dřeviny a rovněž dřeviny pocházející z jiných kontinentů. Dominuje jim mohutný bukový král – buk lesní, jehož věk se odhaduje na 250 let.

 

O lysické oboře v okrese Blansko se již mnohé napsalo. Vznikla ve dvacátých letech 17. století v souvislosti s prováděnými úpravami zámku, parku a zahrady. Do dnešního dne tvoří jedinečnou a neopakovatelnou kulturně historickou součást zdejší krajiny s vysokou ekologickou hodnotou. Z hlediska botanického se zde nachází celá řada ohrožených druhů flóry, je také významným útočištěm ptactva, např. žluny zelené, krutihlava obecného či puštíka obecného. Obora má i kulturně historický význam jakožto typická ukázka stylu života venkovské šlechty, v případě Lysic o to důležitější, že zde často pobývala významná rakouská novelistka Marie von Ebner-Eschenbachová, rozená hraběnka Dubská (1830-1916). Zámecká obora je přístupná veřejnosti celoročně a návštěvníky je rekreačně vyhledávána jako atraktivní místo k odpočinku a procházkám.

V bývalé dančí oboře jsou zastoupeny domácí jehličnaté a listnaté dřeviny a rovněž dřeviny pocházející z jiných kontinentů. V rámci umělých výsadeb jsou pak cenné staré aleje s převahou lípy nebo jírovce maďalu. Místní porost je zde bohatý na staré dřeviny, jako jsou borovice Jeffreyova, jedle kavkazská, modřín japonský, javor babyka a další. Roste zde i několik exemplářů jeřábu prostředního.

Vůbec nejhodnotnějším pozůstatkem původních lesních porostů jsou zde dvě skupiny cenných starých buků. Dominuje jim mohutný bukový král – buk lesní, jehož věk se odhaduje na 250 let. Díky svým úctyhodným rozměrům je považován za jeden z největších buků místního regionu, na základě posledního měření ze 4. srpna 2014 je jeho výška 32 metrů a obvod kmene 5,63 metrů. Lesy ČR, s.p., provedly ošetření tohoto památného stromu v rámci realizace projektu s názvem Obnova přírodní památky Lysická obora. Projekt byl financován z Operačního programu Životní prostředí. Samotná realizace proběhla již na podzim roku 2010, při ošetření byl proveden odlehčovací řez, přičemž nebylo zasahováno do kosterních větví. Odstranily se pouze jemnější suché větve uvnitř koruny.

Tímto potřebným a žádoucím, citlivě provedeným ošetřením památného stromu – buku došlo k jeho prosvětlení a provzdušnění, což má pozitivní dopad na jeho zdravotní stav a vůbec další existenci. Při procházkách po lysické zámecké oboře jej najdete asi 150 m západním směrem od místní základní školy.

Použitá literatura: LHProjekt a.s., Brno – Obnova přírodní památky Lysická obora

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód