Lesní cesty – neočekávané problémy

Datum publikace:

O významu dostatečně husté a kvalitní lesní dopravní sítě pro obhospodařování lesů netřeba se rozepisovat. Samozřejmostí jsou každoroční větší nebo menší opravy, rekonstrukce a modernizace lesních cest. Spíše řídkým jevem je výstavba cesty zcela nové.

 

V posledních letech, se ale u nás na Lesní správě Černá Hora (a patrně stejně tak i na jiných LS), množí případy, kdy je nutné novou trasou připojit existující lesní dopravní síť přímo na státní silnici a vyhnout se tak průjezdu obcemi po místních komunikacích, případně přes soukromé pozemky. A ty cesty, které jsou v majetku LČR, s.p., a ústí na státní silnici bráníme před snahami obcí, změnit je v rámci pozemkových úprav na místní komunikace, což se alespoň v našem regionu děje pravidelně.

Vyústění lesních cest velmi často vede do menších obcí v sousedství lesních komplexů a jejich intravilánem pak ke státní silnici. Naložené odvozní soupravy jezdí v těsné blízkosti domů, jejichž zdivo lze nazvat „smíšené“ – kámen, cihla, ale i cihla nepálená a s mělkými základy. Co s těmito stavbami dělají otřesy, způsobené průjezdem těžkých nákladních aut, je zřejmé na první pohled – větší či menší praskliny jsou na fasádách dobře patrné. Majitelé se zlobí, apelují na starosty obcí a Ti se obracejí na státní podnik LČR. My zase na naše smluvní partnery a tak pořád dokola, až starostům dojde trpělivost – obvykle před volbami – a na místní komunikaci instalují zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny, případně 5 nebo 10 tun, vždy však méně, než váží naložená odvozní souprava, s výjimkou povolovanou obecním úřadem.

Nelze pominout fakt, že prostředky používané k odvozu dříví prodělaly v minulých desetiletích bouřlivý vývoj. Když jsem nastupovala do praxe, vozilo se dříví „trambusy“ Š 706, na které bylo možno naložit 17 – 18 kubíků. Tatry 815, které je vystřídaly, naložily 25 kubíků, dnes se tedy vozí náklady oproti Škodovkám téměř dvojnásobné. Často jsou tak stížnosti obyvatel oprávněné a pochopitelné. V lokalitách, kde je to technicky proveditelné a ekonomicky únosné, se proto snažíme propojit lesní dopravní síť se státními silnicemi přímo. Aktuálně se tak děje u obce Senetářov, kde je budován propoj lesní cesty kategorie 1L Senetářovská se státní silnicí II/ 379 Blansko – Vyškov. Hodnota díla představuje 1,8 mil. Kč. Potřebu této investice vyvolaly stížnosti občanů Senetářova, kterým v posledních letech projedou ročně pod okny po místní komunikaci tisíce kubíků dříví z intenzívních mýtních a nahodilých těžeb. Dokončení komunikace bude znamenat zklidnění planoucích emocí a vyřešení situace pokud ne navždy, tak alespoň na velmi dlouhou dobu.

Ing. Petra Zavřelová – lesní správkyně,
LS Černá Hora

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód