Rekonstrukce lesní cesty – Resslova II.

Datum publikace:

Podnik Lesy ČR zrekonstruoval lesní cestu Resslova II. se štěrkovou vozovkou v délce 1 km. Součástí oprav byla také sanace dvou sesuvů. Stavba se řešila dle zásad krajinného inženýrství za použití přírodě blízkých materiálů jako je kámen a dřevo. Na realizaci získal podnik finanční prostředky z dotací evropské unie – Programu rozvoje venkova.

 

Lesní cesta Resslova II. se nachází v rozsáhlém chráněném území Bílých Karpat v okrese Hodonín – katastrální území Nová Lhota u Veselí nad Moravou a Javorník. Je napojena na okolní stávající lesní dopravní síť Filipovským údolím podél přítoku Hrubého potoka, k hlavní trase lesní cesty Resslova. Své jméno dostala po bývalém a dlouholetém vedoucím polesí Javorník, panu Oskaru Resslovi. Ten ji plánoval již v minulém století pro zpřístupnění do té doby „panenských lesů“ – vrcholů Klokočníka a Hradiska. Samotná stavba započala v roce 1989, provedly se však pouze základní zemní práce a musela být v důsledku porevolučních majetkových přesunů pozastavena.

Současnou rekonstrukcí se odstranily povodňové škody, které se na lesní cestě postupně projevovaly po přívalových deštích. V celé délce byla silně poškozena vyjetými kolejemi a erozí a stala se tak obtížně sjízdnou. Na dvou místech se navíc vytvořily svahové sesuvy, které se postupně zvětšovaly, zejména při zvýšených průtocích v důsledku extrémních srážek či při tání sněhu. Podél cesty se tedy z důvodu zpevnění navrhly ochranné laťové plůtky, pro stabilizaci sesuvu byla použita srubová stěna a odvodnění trativody. Bezpečný provoz a možnost míjení protijedoucích vozidel jsou zajištěny zpevněnými výhybnami.

Realizací tohoto projektu se tedy nejen splnil sen bývalého polesného pana Ressla, ale obnovil se přístup k rozsáhlým lesním porostům a umožnilo se jejich řádné obhospodařování. Nová cesta splňuje podmínky pro bezpečný provoz a spolehlivě slouží jak lesní technice a případné požární technice, tak také turistům a cykloturistům.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód