Most přes řeku Olšavu v Kunovicích

Datum publikace:

V loňském roce jsme na LS Strážnice byli nuceni přistoupit z provozních důvodů ke změně vývozní trasy dřevní hmoty z části zvané Kunovský les. Jediná možná alternativa, která se nabízela, byla cesta po mostě, přes řeku Olšavu, což pro nás znamenalo zvýšit únosnost stávajícího mostu, kde byla kvůli opotřebení snížená nosnost na 9 tun.

 

Most se nachází asi 700 m od ústí do řeky Moravy. Jeho konstrukce je ocelová příhradová o jednom poli s mezilehlou vozovkou z monolitického betonu, přičemž délka přemostění je 25 m a šířka 3,65 m. Přesné stáří mostu se nám, ani po dotazech v okolních obcích a po pátrání v Okresním archivu v Uherském hradišti, nepodařilo zjistit. Nakonec byl tedy rok pořízení odhadnut, a to dle způsobu výstavby, na dvacátá léta minulého století.

Ve spolupráci s projekční kanceláří Dopravoprojekt Brno a.s., firmou Rybák – Projektování staveb spol. s r.o. a firmou CB, s.r.o., která se stala realizátorem projektu, se podařilo najít řešení v odlehčení mostní konstrukce. Došlo k výměně betonové vozovky za dřevěnou z lepených hranolů, s pojezdovou mostovkou z dubových fošen. V konečném řešení se tedy úspěšně navýšila zatížitelnost na 40 t (jednou nápravou 15 t) a s použitím přírodního materiálu došlo i k celkovému zlepšení vzhledu mostu. V celé ploše bude ještě železná konstrukce opískována a opatřena nátěrem.

Pavel Sedláček,
technický pracovník pro HIM, LS Strážnice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód