Oprava a modernizace lesní cesty Brudecká

Datum publikace:

Lesní správa Znojmo účelně vynakládá značné finanční prostředky na údržbu a modernizaci lesních cest. Jejich celková délka dosahuje 516 km. Jedním z jedenácti revírů, kde se opravy provádí, je revír Višňové, kde byla modernizována lesní cesta Brudecká.

 

Cesta se nachází severozápadně od obce Horní Dunajovice, okres Znojmo, katastrální území Mikulovice u Znojma a Křepice. Jedná se o páteřní cestu, na kterou navazují další účelové komunikace dané lokality.

Začátek opravy, která spočívala stržením krajnic, úpravou pláně a vyspravením výtluků a kolejí se zhutněním, proběhl u zavlažovací nádrže Horní Dunajovice. Cesta dále stoupá úvozem na severozápad a končí po 1,715 km na hranici katastrálního území Mikulovice u Znojma. Odtud je provedena modernizace, kde byly strženy krajnice, vyprofilovaná zemní pláň do příčních sklonů, vysypání vyjetých kolejí, zhutnění a na závěr se zřídila vrstva štěrkodrtě o tloušťce 150 mm. Povrch je zakalen lomovou drtí. Tato činnost probíhala až na hranici pozemků v držbě LČR, s. p., v délce 1,200 km. Šířka cesty je proměnlivá, a to od 3,0 m do 3,20 m. Odvodnění úvozové části, kde podložím prosakuje voda, bylo provedeno kamenným trativodem vyústěným po svahu k vodní nádrži. Mimo úvoz potom zabraňují splavování povrchu svodnice použité v dostatečném počtu.

Komunikace vykazovala před opravou značné opotřebení způsobené nefungujícím odvodněním s následnou půdní erozí a nadměrným zatížením. Nutnost opravy také uspíšily přívalové deště, které v posledních letech přicházejí stále častěji. Architektonicky cesta dobře zapadá do kompozice s okolím, protože byl použit výhradně přírodní materiál, jako je kámen a štěrkodrtˇ.

Z hlediska urbanistiky se zde podařilo spojit prvky účelnosti a hospodárnosti. Realizací tohoto projektu jsou splněny podmínky pro bezpečný provoz a nová cesta slouží jak lesní technice, tak turistům. V případě nutnosti je zvýšená přístupnost při zásahu požárních jednotek. V příštím roce je pro opravy plánovaná navazující lesní cesta – Pod hradiskem, která zpřístupní další část revíru Višňové.

Karel Řezáč, LS Znojmo

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód