Mohelenská hadcová step

Datum publikace:

Na revíru Dukovany (Lesní správa Třebíč) se z hlediska ochrany přírody nachází jedna národní přírodní rezervace, čtyři přírodní rezervace a dvě přírodní památky. Asi nejznámější z nich je Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step.

 

Mohelenská hadcová step představuje jednu z nejvýznamnějších národních přírodních rezervací České republiky a je skutečným klenotem přírody na Moravě. Rozkládá se v kraji Vysočina na katastrálních územích Městyse Mohelno a Obce Dukovany. Z části na území Lesní správy Náměšť nad Oslavou a z části na území Lesní správy Třebíč. Mohelenská hadcová step spadá pod správu příslušné chráněné krajinné oblasti, kterou je v tomto případě Moravský kras. Nejbližší okolí stepi bylo ovlivněno výstavbou nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany a vodními nádržemi Dalešice a Mohelno. Návštěvníci si tak mohou užít pohled na krásnou přírodu v pozadí s dominantními chladicími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany.

Jedinečné stepní louky a lesostepi pokrývající svahy nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas, jsou domovem řady významných rostlinných i živočišných druhů. Za přírodní rezervaci byla step vyhlášena již v roce 1933 o rozloze 50 ha. Mohelenská hadcová step se stala předmětem výzkumů již v polovině 19. století, kdy byla na jejím území objevena kapradina podmrvka hadcová. Tehdy začal boj o záchranu této unikátní přírodní lokality, neboť hrozilo odtěžení kamene pro stavební účely. V roce 1992 byla tato step převedena na národní přírodní rezervaci a v roce 2005 dokonce zařazena do soustavy Natura 2000. Dnešní výměra území i jeho ochranného pásma činí na 120 ha. Díky sklonu terénu stepi a místnímu mikroklimatu zde teploty dosahují až o10 °C více než v okolí. Zvýšeným teplotám přispívají také jedinečné vlastnosti tmavého hadce, který nejen přitahuje a akumuluje teplo, ale rovněž uvolňuje do půdy při svém zvětrávání hořčík a železo a další těžké kovy vyvolávající u řady rostlin trpasličí vzrůst.

Národní přírodní rezervací Mohelenská hadcová step prochází naučná stezka. Její délka činí asi 4 km a má celkem 10 zastavení se zajímavě provedenými naučnými tabulemi, vyhlídkovou terasou i lavičkami. Na první tabuli se návštěvník seznámí s historií rezervace a správou území. Další zastavení vypovídá o geomorfologickém vývoji údolí a o pár metrů níže se nachází skalní step. Panel č. 3 pak popisuje ekotyp mohelenské borovice a odtud se klesá k zastávce č. 4 charakterizující složení biotopů říčního údolí. Panel č. 5 informuje o vývoji společenstev a č. 6 seznamuje s významnými osobnostmi spojenými se stepí a vlastnostmi hadce.

Při průchodu okolo Mohelenského mlýna, kde je umístěna galerie, se u jezu nachází tabule č. 7 popisující biotop řeky. Panel č. 8 poukazuje na významné malíře a fotografy. Značnou část vzácných kapradin lze nalézt u zastávky č. 9 a po zdolání schodů se návštěvník ocitne na náhorní plošině s výhledem. Poslední panel popisuje biotop drnové stepi a informuje o nejnovějších událostech. Na tuto procházku vystačíte obvykle se dvěma hodinami. Na informačních tabulích se můžete seznámit s nejvýznamnějšími rostlinnými a živočišnými druhy, se kterými se tady můžete setkat. Skutečně bohatě jsou zde zastoupeni například pavouci, kterých je popsáno neuvěřitelných 285 druhů. Přitom 72 druhů pavouků se v rámci ČR nachází právě zde. Vaši pozornost jistě zaujme pestře zbarvený pavouk stepník rudý. V hojné míře jsou zastoupeni také mravenci, kterých bylo zaregistrováno 71 druhů. Z dalších živočichů tady můžete potkat sysla obecného, jenž byl v minulosti huben jako škůdce a nakonec ohrožen totálním vyhubením. Z ptačí říše nesmíme zapomenout na výra velkého, lelka lesního, ťuhýka obecného či krutihlava obecného. Z plazů jsou nejhojnější užovka hladká a ještěrka zelená. Pokud jde o bezobratlé, pak je asi nejznámějším druhem kudlanka nábožná. Na slunných místech poletuje řada motýlů, z nichž největšími a nejbarevnějšími jsou například otakárek ovocný a otakárek fenyklový. Bohatě jsou zastoupeni brouci, z nichž určitě nepřehlédneme roháče obecného a střevlíka vrásčitého. Podobně pestrá je i místní flóra. Zdejší nejznámější rostlinou je kapradina podmrvka hadcová. Objevuje se ale také kavyl chlupatý, sleziník hadcový, travnička obecná hadcová, dvojštítek měnlivý, ostřice úzkolistá, hvězdnice zlatovlásek, divizna brunátná, starček roketolistý, hadí mord rakouský, křivatec český, penízek chlumní a jiné.

Návštěvou Mohelenské hadcové stepi si zpestříte letní období. Pokud tento výlet současně spojíte s výšlapem na nedalekou zříceninu hrad u Templštýn, který se nachází uprostřed lesů dukovanského revíru, budete mít postaráno o den plný nevšedních turistických zážitků.

Ladislav Císař
revírník, LS Třebíč

Související články

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód