Ohlédnutí za seminářem Třešeň ptačí – dřevina roku 2016

Datum publikace:

Dřevinou roku 2016 je třešeň ptačí. Uspořádat seminář tematicky zaměřený na tuto zajímavou avšak mnohdy opomíjenou dřevinu bylo proto nasnadě.

 

Seminář se uskutečnil dne 30. srpna 2016 v Židlochovicích. Na jeho přípravě se podílela Česká lesnická společnost, z. s., a Lesy ČR, Lesní závod Židlochovice. Seminář byl jednodenní, dopolední část byla věnována odborným příspěvkům a odpoledne následovala terénní exkurze. Zájem o seminář byl značný, původní kapacita musela být navýšena a celkový počet účastníků semináře narostl na 52 osob. K atraktivitě akce přispělo zajisté i prostředí zámku Židlochovice, v jehož konferenčním centru se přednášky konaly.

Po úvodním přivítání od zástupce České lesnické společnosti následovalo úvodní slovo ředitele Lesního závodu Židlochovice, který v krátkosti představil tuto organizační jednotku, popsal lesnické hospodaření a další činnosti lesního závodu. Poté následovala přednáška Prof. Ing. Oldřicha Mauera z Ústavu zakládání lesů Mendelovy univerzity v Brně již plně zaměřená na nosné téma semináře – Zakládání a výchova porostů třešně ptačí. Po odborném příspěvku následoval příspěvek věnovaný spíše praktickým zkušenostem z výsadeb a pěstování třešně ptačí na Lesním závodě Židlochovice od pracovníků lesního závodu Ing. Josefa Stejskala a Ing. Jana Dovrtěla.

Následoval další příspěvek od zástupce Lesů ČR Ing. Oldřicha Hrdličky ze Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, který popsal založení semenného sadu třešně ptačí v lokalitě Čejkovka a vskutku detektivní pátrání po příčinách malé plodnosti výsadeb v tomto semenném sadu. Příspěvek Ing. Pavlíny Máchové z Výzkumného ústavu pro lesní hospodářství a myslivosti v. v. i. byl zaměřen na využití biotechnologických postupů při zachování genetických zdrojů třešně ptačí. Ing. Máchová podrobně popsala možnosti laboratorní mikropropagační metody pro množení reprodukčního materiálu třešně ptačí metodou in vitro a využití DNA analýz (konkrétně mikrosatelitových markerů) pro studium genetické variability ve výsadbách třešně. Přídavkem mimo oficiální program krátce pohovořil také Ing. L. Sloup z ČLS o zkušenostech s využitím třešně ptačí na LS Plasy za účelem zvýšení biodiverzity v dubovém porostu.

Po obědě v prostorách zámeckého sálu pokračovala odpolední část programu exkurzí do lesních porostů s výsadbami třešně v lokalitě Rumunská bažantnice. Přímo v jednom z porostů probíhala praktická ukázka vyvětvování třešně a po přejezdu autobusem na lokalitu Vranovický hájek si mohli účastníci prohlédnout porost ve věku 11- ti let, nejrozsáhlejší výsadbu třešně v oblasti Lesního závodu Židlochovice. Na výklad k vyvětvování navázala bohatá diskuze účastníků exkurze s přednášejícími a následoval návrat zpět do Židlochovic.

Věříme, že účastníci byli s průběhem celého dne spokojeni, že seminář přinesl řadu poznatků, vzbudil zájem o tuto dřevinu a její využití. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím za aktivní přístup a České lesnické společnosti za pomoc při přípravě a organizaci semináře.

Ing. Jan Dovrtěl
referent ochrany přírody, LZ Židlochovice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód