Přednáška s promítáním v klubu seniorů – Pralesy Jihovýchodní Asie, aneb Jak moc mohli lidé s kulturou doby kamenné ovlivnit své prostředí

Datum publikace:

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně uspořádalo KŘ Brno pro místní Klub seniorů dne 18. 04. 2013 přednášku na téma Pralesy Jihovýchodní Asie, aneb Jak moc mohli lidé s kulturou doby kamenné ovlivnit své prostředí.

 

Promítání a přednášení se s nadšením ujal Ing. Přemysl Voborník, zástupce lesního správce LS Znojmo, který je vášnivým cestovatelem. Shrnul poutavé zážitky ze svých několika cest, především ze Západní Papui, jenž se nachází severně od světadílu Austrálie.

Senioři se seznámili s tropickou flórou a faunou a se způsobem života tamních domorodých obyvatel, také s jejich obživou a oblékáním. Bylo zdůrazněno, že lidé ovlivňovali odpradávna své přírodní prostředí, tedy lesy, podstatně více, než se dosud traduje. Podobně tomu bylo i v našich středoevropských krajích. Pomocí kamenných nástrojů dokázali a stále dokážou mýtit pralesy a podporovat jim užitečné dřeviny. Celková míra ovlivnění závisela především na tom, kolik lidí mohla krajina uživit. Přechod na zemědělství umožnil nárůst populace, což má zase výrazný dopad na životní prostředí – odlesnění s následkem půdní degradace. Problém je, že proces, který probíhal v našich krajích tisíce let, v současných tropických pralesích trvá pouze desítky let. Lidé si tam zatím nedokáží uvědomit limity svého počínání. Jediné východisko z tohoto procesu vidí pan Ing. Voborník ve vzdělávání a v pomoci lesnicky vzdělaných odborníků na zalesňování zdevastovaných ploch.

Vyprávění bylo zpestřeno pravými ukázkami kamenné sekyrky domorodého kmenu, včetně jejích použítí v praxi na videu, dále ženského oděvu a některých ručních výrobků.

Akce se zúčastnilo celkem 18 seniorů, součástí byla také malá ukázka mysliveckých trofejí a poznávání základních druhů dřevin, na závěr všichni obdrželi v upomínku drobné dárečky s logem LČR, s. p.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód