Aktuality vodních toků

Další protipovodňové stavby chrání dvě obce na Šumpersku a Zlínsku

Aktuality vodních toků

Dvě protipovodňová opatření na Bušínovském potoce na Šumpersku a na toku Benčice na Zlínsku v létě dokončily Lesy České republiky. Podnik se v zemi stará o drobné vodní toky. Stavby za 5,2 milionů korun spolufinancovalo Ministerstvo zemědělství ČR. Příčná více než pět metrů vysoká a 15,7 metrů dlouhá přehrážka zachycuje na Bušínovském potoce splaveniny. Protipovodňové opatření chrání…

15.08.2018 Celý článek

Lesy ČR opravily na Rychnovsku koryta drobných vodních toků poškozená v roce 1998 povodní

Aktuality vodních toků

V noci z 22. na 23. července to bude dvacet let. Přívalové srážky tehdy na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji rozvodnily i drobné vodní toky. S opravou koryt začal podnik Lesy České republiky okamžitě. Dnes jsou na řadě míst protipovodňová opatření, většinou přehrážky k zachycení splavenin. Přibyly také stupně a podélná opevnění koryt toků. S využitím dotací z Ministerstva zemědělství ČR…

20.07.2018 Celý článek

Retenční vodní nádrž opravily na jihu Čech Lesy ČR

Aktuality vodních toků

Celkovou rekonstrukci umělé vodní nádrže Kapelunk v lesích Novohradských hor na jihu Čech provedl podnik Lesy ČR. Na stavbu za 3,9 milionů korun bez DPH podnik čerpal dotaci z Ministerstva zemědělství. Nádrž je nyní napuštěná a pojme až stoletou vodu. Vodní nádrž Kapelunk (Kapelníkův rybník) v Novohradských horách u obce Pohoří na Šumavě v Jihočeském kraji byla…

24.05.2018 Celý článek

Další opatření kvůli suchu: Lesy ČR postavily na jižní Moravě retenční nádrž

Aktuality vodních toků

Novou retenční nádrž na Čeložnickém potoce nad obcí Moravany v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji postavily Lesy ČR. Nádrž pojme 19 650 m3 vody. Stavba přišla na bezmála 4,2 miliony korun bez DPH, spolufinancovalo ji Ministerstvo zemědělství ČR. Nové vodní dílo zadrží vodu v krajině a bezpečně převede větší vodu. Je jedním z protipovodňových opatření na drobných vodních…

04.05.2018 Celý článek

Oprava koryta toku Mušlov: Lesy ČR chystají další etapu

Aktuality vodních toků

Třetí etapa rekonstrukce opevnění koryta vodního toku Mušlov na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji skončila. Opravy souvisejí s protipovodňovou ochranou obce Třemešné. Od roku 2011, kdy začaly, podnik Lesy ČR investoval do stavby celkem 35,8 milionů korun a vodohospodáři připravují čtvrtou etapu.   Vodní tok Mušlov je pravostranným přítokem říčky Osoblahy, do které se vlévá v obci Pitárné v okrese…

30.04.2018 Celý článek

Dnem vody je 22. březen
Na vodohospodářské projekty letos Lesy ČR vyčlenily 300 milionů korun

Aktuality vodních toků

Na Znojemsku například podnik obnovil pět vodních nádrží Lesy ČR spravují i drobné vodní toky – nádrže, potoky a bystřiny. Letos chtějí do jejich obnovy, údržby i nových staveb vložit přes 300 milionů korun. Loni podnik například obnovil na Znojemsku pět vodních nádrží na 6,3 hektarech. Stavby za více než jedenáct milionů korun bez DPH…

22.03.2018 Celý článek

Koryto potoka Jasenice ve Vsetíně opravily Lesy ČR

Aktuality vodních toků

Celkovou opravu vodního toku Jasenice v zastavěné části Vsetína ve Zlínském kraji dokončily Lesy České republiky loni v prosinci. Projekt za 6,1 milionů korun bez DPH spolufinancovalo Ministerstvo zemědělství ČR. Jasenice odvodňuje průmyslovou oblast severovýchodně od Vsetína a přilehlou část Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Šířka dna koryta toku dosahuje v opravované části šesti až osmi metrů a hloubka až dvou…

16.01.2018 Celý článek

Lesy ČR upravily koryto potoka v Orlickém Podhůří

Aktuality vodních toků

Koryto levostranného přítoku Klopotského potoka u rekreační osady Klopoty v Orlickém Podhůří v Pardubickém kraji loni opravily Lesy ČR. Koryto pojme více vody, úprava jeho spádu zastavila erozi. Břehy opevnily kameny, stabilizovalo se dno. Náklady přesáhly tři a půl milionu korun bez DPH. Podle vodohospodářů z podniku Lesy České republiky závisí dostatek vody v korytě na aktuálních srážkách a…

11.01.2018 Celý článek

Lesy ČR rekonstruovaly v Orlických horách koryto Osečnického potoka

Aktuality vodních toků

V dolním úseku obce Osečnice v Orlických horách letos pokračovala rekonstrukce Osečnického potoka. Opevnily se břehy, dno je nyní stabilní a koryto pojme více vody. Na jaře bude na březích vysazeno několik desítek stromů a keřů.  Podnik Lesy ČR investoval do letošní stavby 1 052 000 korun bez DPH. Horní úsek koryta (od hostince až po obecní rybníček)…

20.12.2017 Celý článek

Lesy ČR opravily vodní nádrž v Osvětimanech ve Zlínském kraji

Aktuality vodních toků

Vodní nádrž Osvětimany na Uherskohradišťsku obnovil za deset milionů korun podnik Lesy České republiky. Práce začaly loni v říjnu, letos v červenci skončily. Nádrž postavená na Klimentském potoce v letech 1980 až 1985 na 6,6 hektarech sloužila původně k závlaze, rybolovu a rekreaci. Pojala 312 400 m3 akumulované vody. Třicet let se neprováděna větší údržba. Poškozené byly betony sdruženého objektu,…

10.11.2017 Celý článek