Jihomoravský kraj

  • Jaký objem dřeva LČR plánují v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou 640 tisíc m3 dřeva.

  • Jaká objem kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Celkem to bylo 93 tisíc m3 a dalších 798 m3 jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

V tomto kraji nejsou žádné kalamitní oblasti spravované Lesy ČR.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2022?

K tomuto datu evidujeme 4 509 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?                     

Plánujeme zalesnit 2 427 hektarů a vysadit 12,5 milionů sazenic.