Jihomoravský kraj

  • Kolik procent lesů v kraji Lesy ČR spravují?

Lesy ČR spravují 50 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem Lesy ČR v kraji vytěžily 1 891 000 m3 dřeva, z toho 1 176 000 m3 kůrovcového a 146 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Letos počítáme se těžbou 1 271 000 m3 dřeva, což je 67 % loňského objemu.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené jsou v tomto kraji lesy v okolí Černé Hory, Náměšti nad Oslavou a Bučovic.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 1. 1. 2021?

4 827 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

Letos máme v plánu vysadit na 1 771 hektarech 10 359 000 sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 275 hektarech.