Jihomoravský kraj

  • Kolik dřeva LČR plánují v kraji vytěžit v roce 2022?

Letos počítáme s těžbou cca 800 000 m3 dřeva, což je 68 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12. 2021?

1,1 milionů m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Situace se v roce 2021 výrazně zlepšila, zásadně problematické lokality zde neevidujeme.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

4 772 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2022 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

Plánujeme v kraji zalesnit 2 680 hektarů a vysadit 14,9 milionů sazenic. S přirozenou obnovou počítáme na 350 hektarech.