Jihomoravský kraj

  • Kolik dřeva LČR plánují v kraji vytěžit v roce 2021?

Letos počítáme s těžbou bezmála 1,3 milionů m3 dřeva, což je 68 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

640 tisíc m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce je postižené okolí Černé Hory.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

4 986 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou? Kolik sazenic už podnik ke 30.6. vysadil?

Plánujeme v kraji zalesnit 1 490 hektarů a vysadit 8,6 milionů sazenic. Zatím jsme ke 30. 6. vysadili 6,4 miliony sazenic. S přirozenou obnovou počítáme na 450 hektarech.