Jihomoravský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Jihomoravském kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 826 062 m3 dříví, což představuje 50 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 541 071 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Jihomoravském kraji 1 191 190 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 1 645 580 m3, což je 138 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 719 570 m3 kůrovcového dřeva a 181 063 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Náměšťsko (nad Oslavou) a okolí Černé Hory.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

1 797 ha

  • S jak velkou plochou počítáte pro umělé zalesňování v roce 2019 a kolik je to umělých sazenic?

Plánujeme výsadbu 7,2 milionů sazenic na 988 hektarech.