Jihomoravský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v roce 2019 a kolik kůrovcového?

Celkem 1 827 000 m3, z toho 1 368 000 m3 kůrovcového dříví.

 

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji v roce 2019 vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 69 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Bude záležet hlavně na počasí, přesto letos počítáme s těžbou 1 388 000  m3 dřeva, což je 76 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji je okolí Černé Hory a Náměšťsko (nad Oslavou) a také okolí Bučovic.

  • Jaký byl stav holin v tomto kraji ke konci roku 2019?

3 349 ha

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme výsadbu 9,9 milionů sazenic lesních dřevin na 1 547 hektarech. Bude samozřejmě záležet na přírodních podmínkách a počasí.