Jihomoravský kraj

  • Kolik dřeva LČR plánují v kraji vytěžit v roce 2022?

Zpracujeme asi 800 tisíc m3 dříví.

  • Kolik m3 kalamitního dřeva podnik vytěžil ke 30. 06. 2022?

Celkem 32 tisíc m3 a dalších 274 m3 dřeva jsme použili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte letošní vývoj kalamity v tomto kraji ke 30.6.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

V roce 2022 pokračuje pozitivní trend z minulého roku, takže v kraji už nemáme žádné kalamitní oblasti.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30.06.2022?

4 590 hektarů.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme v kraji zalesnit téměř 2,4 tisíce hektarů a vysadit 12,3 miliony sazenic.