Královéhradecký kraj

  • Jaký objem dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou 345 tisíc m3.

  • Kolik m3 kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Celkem to bylo 102 tisíc m3 a 4 800 m3 jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

V roce 2022 pokračoval pozitivní trend z roku 2021. Aktuálně už v tomto regionu nejsou žádné kalamitní oblasti spravované Lesy ČR.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31. 12. 2022?

K tomuto datu evidujeme 584 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 385 hektarů a vysadit 1,7 milionů sazenic.