Královéhradecký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Plánujeme v kraji vytěžit 347 000 m3, což je 114 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

305 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Situace se v roce 2021 výrazně zlepšila, zásadně problematické lokality zde neevidujeme.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

584 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 330 hektarů a vysadit 2,1 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 150 hektarech.