Královéhradecký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Plánujeme v kraji vytěžit 343 000 m3, což je 81 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

154 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými jsou lesy v okolí Dvora Králové nad Labem a Hořic. 

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

669 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 350 hektarů a vysadit 2,1 milion sazenic. Do 30. 6. jsme zatím vysadili 1,4 miliony sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 110 hektarech.