Královéhradecký kraj

  • Kolik procent lesů v kraji Lesy ČR spravují?

Lesy ČR spravují 28 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem se v kraji vytěžilo 422 000 m3 dřeva, z toho 271 000 m3 kůrovcového a 82 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Plánujeme v kraji vytěžit 443 000 m3, což je 105 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené jsou v tomto kraji lesy v okolí Dvora Králové nad Labem a Hořic. 

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 1. 1. 2021?

732 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

Plánujeme zalesnit 342 hektarů 2 341 000 sazenicemi. S přirozenou obnovou počítáme na 85 hektarech.