Olomoucký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Plánujeme vytěžit 524 000 m3, což je 94 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

558 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Situace se v roce 2021 výrazně zlepšila, zásadně problematické lokality zde neevidujeme

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

2 995 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 330 hektarů a vysadit 6,6 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 760 hektarech.