Olomoucký kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Plánujeme vytěžit 645 000 m3, což je 117 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30.6.2021?

292 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené je v tomto kraji okolí Vrbna pod Pradědem.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke 30. 6. 2021?

1 967 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 1 040 hektarů a vysadit 6 milionů sazenic. Do 30. 6. jsme vysadili 3,7 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 340 hektarech.