Olomoucký kraj

  • Kolik % lesů v kraji Lesy ČR spravují

Lesy ČR spravují 45 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik do 30.6. v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem?

Celkem 243 000 m3, z toho 76 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji do 30.6. vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 74 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Plánujeme vytěžit 1 046 000 m3, což je 99 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Šternbersko a okolí Rudy nad Moravou.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke konci letošního června?

3 000 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme zalesnit plochu 800 hektarů a sazenic plánujeme vysadit 5 300 000 ks.