Olomoucký kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v roce 2019 a kolik kůrovcového?

Celkem 1 055 000 m3, z toho 574 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji v roce 2019 vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 283 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Bude záležet hlavně na počasí, přesto letos počítáme s těžbou 1 046 000 m3 dřeva, což je 99 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Prostějovsko, Šternbersko a Jesenicko.

  • Jaký byl stav holin v tomto kraji ke konci roku 2019?

2 969 ha

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme výsadbu 5,4 milionů sazenic lesních dřevin na 850 hektarech. Bude samozřejmě záležet na přírodních podmínkách a počasí.