Olomoucký kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Olomouckém kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 482 030 m3 dříví, což představuje 49 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 153 628 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Olomouckém kraji 1 093 970 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 983 986 m3, což je 90 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Vytěžili jsme v kraji 570 840 m3 kůrovcového dřeva a 413 045 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Jesenicko a Šternbersko.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

2 016 ha.

  • Jak velkou plochu plánujete letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme výsadbu 4,4 milionů sazenic na 683 hektarech.