Pardubický kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Pardubickém kraji podnik od ledna do konce června 2019 celkem 241 495 m3 dříví, což představuje 71 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 87 273 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Pardubickém kraji 364 619 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 342 330 m3, což je 94 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 100 396 m3 kůrovcového dřeva a 160 615 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejvíce postiženou oblastí v tomto kraji je Svitavsko.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

445 ha

  • S jak velkou plochou počítáte pro umělé zalesňování v roce 2019 a kolik je to nových stromků?

Plánujeme výsadbu 1,4 milionů sazenic na 252 hektarech.