Pardubický kraj

  • Kolik % lesů v kraji Lesy ČR spravují

Lesy ČR spravují 47 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik do 30.6. v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem?

Celkem 337 000 m3, z toho 193 000 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik m3 dřeva podnik v kraji do 30.6. vytěžil kvůli poškození větrem?

Bylo to 69 000 m3.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to % loňské těžby?

Plánujeme vytěžit 614 000 m3, což je 107 %  loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji je okolí Nasavrk a Svitavsko.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji ke konci letošního června?

630 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme zalesnit plochu 300 hektarů a sazenic plánujeme vysadit 1 700 000 ks.