Pardubický kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Plánujeme vytěžit 620 000 m3, což je 83 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021

746 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženými jsou v kraji lesy v okolí Nasavrk.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

1 123 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 870 hektarů a vysadit bezmála 4,9 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 190 hektarech.