Pardubický kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou 476 tisíc m3 dřeva.

  • Kolik m3 kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Celkem to bylo 225 tisíc m3 a 24 tisíc m3 jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

V roce 2022 pokračuje pozitivní trend z roku 2021. Nejproblematičtější oblastí zůstávají Železné hory.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31. 12. 2022?

K tomuto datu evidujeme 1 193 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 714 hektarů a vysadit tři miliony sazenic.