Karlovarský kraj

  • Kolik procent lesů v kraji Lesy ČR spravují?

Lesy ČR spravují 64 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem se v kraji vytěžilo 698 000 m3 dřeva, z toho 304 000 m3 kůrovcového a 183 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Letos počítáme s těžbou 703 000 m3 dřeva, což je 101 % loňského objemu.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené jsou v tomto kraji lesy v okolí Kladské a dále na Toužimsku.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 1. 1. 2021?

1 119 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

V kraji letos plánujeme zalesnit 532 hektarů 2 616 000 sazenicemi. S přirozenou obnovou počítáme na 159 hektarech.