Karlovarský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2022?

Letos počítáme s těžbou 700 tisíc m3 dřeva, což je 118 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil k 31.12.2021?

600 tisíc m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Situace se v roce 2021 výrazně zlepšila, zásadně problematické lokality zde neevidujeme.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2021?

1 013 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 550 hektarů a vysadit 2,7 miliony sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 340 hektarech.