Karlovarský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Karlovarském kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 190 176 m3 dříví, což představuje 58 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 42 724 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Karlovarském kraji 476 305 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 327 070 m3, což je 69 % loňské těžby. Jedná se o největší plánovaný meziroční pokles těžby ze všech krajů.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Podnik vytěžil celkem 57 546 m3 kůrovcového dřeva a 356 036 m3 dřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Kraj nepatří ke kalamitním, proto nejsou vytipovány nejpostiženější oblasti.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

866 ha

  • S jak velkou plochou počítáte pro umělé zalesňování v roce 2019 a kolik je to nových stromků?

Plánujeme výsadbu 2 milionů sazenic na 445 hektarech.