Karlovarský kraj

  • Jaký objem dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou 780 tisíc m3.

  • Jaký objem kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Celkem to bylo 125 tisíc m3 a dalších 8,5 tisíc m3 jsme využili na lapáky.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

V tomto kraji nejsou žádné kalamitní oblasti spravované Lesy ČR.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31.12.2022?

K tomuto datu evidujeme 997 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou lesa?

Plánujeme zalesnit 620 hektarů a vysadit 2,5 milionů sazenic.