Karlovarský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Letos počítáme s těžbou 669 tisíc m3 dřeva, což je 96 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

363 tisíc m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postiženou oblastí v kraji je Toužimsko.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 30.6.2021?

1 013 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 500 hektarů a vysadit 2,2 miliony sazenic. Zatím jsme vysadili ke 30. 6. celkem 1,5 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 150 hektarech.