Moravskoslezský kraj

  • Kolik procent lesů v kraji Lesy ČR spravují?

Lesy ČR spravují 62 %.

  • Kolik m3 dřeva podnik v roce 2020 v kraji vytěžil a kolik napadeného kůrovcem a poškozeného větrem?

Celkem jsme v kraji vytěžili 995 000 m3 dřeva, z toho 432 000 m3 kůrovcového a 263 000 m3 poškozeného větrem.

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021 a kolik je to % loňské těžby?

Plánujeme vytěžit 895 000 m3, což je 90 % loňské těžby.

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Nejvíce postižené jsou v tomto kraji lesy v okolí Města Albrechtice.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 1. 1. 2021?

6 575 hektarů

  • Jak velkou plochu plánujete v kraji zalesnit v roce 2021 a kolika sazenicemi? Na jaké ploše počítáte s přirozenou obnovou?

Plánujeme zalesnit 2 101 hektarů 12 979 000 sazenicemi. S přirozenou obnovou počítáme na 1 320 hektarech.