Moravskoslezský kraj

  • Kolik dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2021?

Plánujeme vytěžit 633 000 m3, což je 64 % loňské těžby.

  • Kolik dřeva podnik vytěžil do 30. 6. 2021?

310 000 m3

  • Jaké oblasti v kraji jsou nejvíce postižené suchem a kůrovcem?

Oblast je po kalamitě, dílčí problémy jsou v lesích v okolí Rýmařova a Jablunkova.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 30. 6. 2021?

5 477 hektarů

  • Jaké máte letos plány, pokud jde o zalesňování?

Plánujeme zalesnit 2 240 hektarů a vysadit 12 milionů sazenic. Ke 30. 6. jsme zatím vysadili 7,6 milionů sazenic. S přirozenou obnovou lesa počítáme na 780 hektarech.