Moravskoslezský kraj

  • Jaký objem dřeva plánujete v kraji vytěžit v roce 2023?

Letos počítáme s těžbou 641 tisíc m3.

  • Kolik m3 kůrovcového dřeva podnik vytěžil k 31. 12. 2022?

Celkem to bylo 168 tisíc m3 a 25 tisíc m3 jsme využili na kůrovcové lapáky.

  • Jak hodnotíte loňský vývoj kalamity v tomto kraji k 31.12.2022? Jsou v kraji kalamitní oblasti?

Aktuálně už v tomto regionu nejsou ve správě Lesů ČR žádné kalamitní oblasti.

  • Jaký je stav holin v tomto kraji k 31. 12. 2022?

K tomuto datu evidujeme 1 908 hektarů holých ploch.

  • Jaké mají Lesy ČR letos plány spojené s obnovou?

Plánujeme zalesnit 1 183 hektarů a vysadit pět milionů sazenic.