Moravskoslezský kraj

  • Kolik m3 dřeva podnik celkem vytěžil v kraji v prvním pololetí letošního roku a kolik kůrovcového?

V Moravskoslezském kraji podnik vytěžil od ledna do konce června 2019 celkem 876 558 m3 dříví, což představuje 46 % plánované těžby na rok 2019.
Z toho bylo 340 755 m3 kůrovcového dříví.

  • Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v tomto kraji v roce 2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v roce 2019?

V roce 2018 vytěžily LČR v Moravskoslezském kraji 2 187 077 m3 dřeva. Pro rok 2019 plánuje podnik vytěžit 1 909 276 m3, což je 87 % loňské těžby.

  • Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného větrem podnik v roce 2018 vytěžil?

Ve státních lesích, které spravujeme, jsme v kraji vytěžili 1 547 867 m3 kůrovcového dřeva a 407 787 mdřeva poškozeného větrem.

  • Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?

Nejvíce postiženými oblastmi v tomto kraji jsou Bruntálsko, Jablunkovsko, Janovicko a okolí Města Albrechtice.

  • Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?

5 067 ha

  • Jak velkou plochu plánujete letos zalesnit sazenicemi a kolik jich vysadíte?

Plánujeme výsadbu 10,3 milionů sazenic lesních dřevin na 1 495 hektarech.